Vědci řeší, jak nepřenést na děti ze zkumavky genetické vady

Od narození prvního dítěte ze zkumavky uplynulo 40 let. Metody asistované reprodukce nyní pomáhají 95 procentům neplodných párů. Podle britského vědce Roberta Moora je ústředním problémem dneška výběr plodů tak, aby se vyřadily genetické abnormality. Moore to řekl novinářům na mezinárodní konferenci o asistované reprodukci.
Poznamenal, že dříve se vědci nezabývali tím, zda by mohla otěhotnět žena po čtyřicítce, letos v lednu umožnil italský profesor Severino Antinori ženě blížící se sedmdesátce, aby se díky metodám asistované reprodukce stala matkou. Společnost Clonaid šla ještě dál, koncem roku 2002 oznámila narození prvního klonovaného dítěte v USA, veřejnost je však nikdy neviděla.
Josef Fulka z Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy uvedl, že například dětští onkologičtí pacienti při léčbě leukémie přijdou o veškeré pohlavní buňky a možnost dítě mít. "Jistě tady nikdo nebude mít námitky, aby se u nich v budoucnu klonování využilo, aby měly vlastní potomstvo," řekl.
Antinori novinářům sdělil, že vedle technických aspektů klonování řeší i to, jak se vyrovnat s odporem Vatikánu a některých náboženských skupin. I Valné shromáždění OSN navrhlo v těchto dnech vládám, aby nepodporovaly výzkum lidského klonování.

Profesor Jan Tesařík, český vědec působící ve španělské Granadě, upozornil, že je třeba rozlišit terapeutické a reprodukční klonování. "Většina zákonodárců zavrhuje reprodukční klonování a přijímá terapeutické. Je v tom určitá pravda, reprodukční má určitá úskalí a může vést k vývoj abnormálních jedinců, ale je to jenom závěr dočasný a čistě lékařský, nijak filozofický," řekl.
Pokud jde o reprodukční klonování, tak podle Tesaříka z hlediska obrany embrya jako jedince je jeho důstojnost zachována, protože z něj vznikne nový jedinec. Naproti tomu u terapeutického klonování je embryo zničeno a slouží jen jako nástroj k léčení jiného člověka.

V České republice vstoupila v říjnu 2001 v platnost Úmluva Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně, přičemž dodatkový protokol k této úmluvě klonování lidských bytostí zakazuje. Léčebné klonování se zde ověřuje u pacientů s poškozenou míchou a u nemocných po infarktu.

 

zdroj: ČTK