Volba pohlaví dítěte

Mnoho partnerských párů by si jistě přálo možnost volby pohlaví plánovaného dítěte. Čas od času se objeví “spolehlivá” doporučení a návody, propagované v neodborném tisku, většinou spekulativní povahy, doporučující termín koncepce nebo jiná opatření zajišťující žádané pohlaví očekávaného dítěte.

Úspěchy těchto doporučení mohou být v jednotlivých případech, ve větších souborech takto počatých dětí je ale nakonec spolehlivost kolem 50 %. Dosud neexistují ověřené vědecké důkazy, které by spolehlivější doporučení k volbě pohlaví umožňovaly.

Některé dílčí poznatky však připouštějí následující spekulace:

- pohlaví dítěte je určováno tím, nese-li oplodňující spermie gonozom X nebo Y, protože vajíčko nese vždy gonozom X; - spermie X a spermie Y mají odlišné vlastnosti. Spermie X bývá větší, pomalejší a déle žijící než spermie Y.
Zdá se také, že spermii X prospívá kyselejší prostředí v pochvě; pokud si partneři přejí děvčátko, mají volit oplozující soulož 2 až 3 dny před ovulačním termínem, poněvadž jen ženské spermie tak dlouho přežívají;

- pokud je přednostní volba chlapečka, měla by se oplozující soulož uskutečnit v den ovulace či těsně po ní, neboť rychlejší mužské spermie se dostanou k vajíčku dříve než ženské spermie;

- je-li žádána holčička, měli by mít partneři před oplozující souloží častý pohlavní styk, neboť se tím snižuje počet mužských spermií v ejakulátu;

- má-li být očekávané dítě chlapeček, měli by partneři před oplozující souloží být zdrženlivější, protože tím se zvýší podíl mužských spermií v ejakulátu.  

      

Odborný článek