Zarděnky

Zarděnky patří k virovým onemocněním, které většina lidí prodělá už v dětském věku. Po prodělané infekci si tělo vytvoří dostatek protilátek, takže se nákaza v dospělosti už neopakuje. V dětství proběhne onemocnění většinou bez větších komplikací.

Zarděnky se přenášejí z člověka na člověka vzdušnou cestou. Nemocný je pro své okolí zdrojem nákazy ještě před koncem inkubační doby a asi jeden týden od vzniku prvních symptomů zarděnek. Proto je nutno izolovat děti doma a neposílat je mezi zdravé vrstevníky. Izolace má trvat asi jeden týden od vzniku vyrážky. Potom už není malý pacient pro své okolí nebezpečný.

Průběh zarděnek může být velice variabilní. Typickým projevem je vyrážka, která se objeví najednou na celém těle. Nejvíc bývá zasažen obličej a trup. Vyrážku doprovází horečka a zánět horních cest dýchacích. Právě ty jsou vstupní bránou infekce. Bývají zvětšené uzliny za ušním boltcem, ale narozdíl od jiných infekčních onemocnění nejsou bolestivé. Jsou i případy, kdy se sice dítě zarděnkami nakazí, ale nemá žádné celkové příznaky.

Zarděnky nejsou pro děti nebezpečné onemocnění. Komplikace se objevují spíše u dospělých. Jsou to bolesti a záněty kloubů, které po několika dnech sami ustoupí. Zcela vzácně pak encefalitidy (záněty mozku), které už ale mají přece jen těžší průběh a je nutná hospitalizace na infekčním oddělení. Kdo je ale skutečně ohrožen jsou těhotné ženy, nebo spíše jejich ještě nenarozené děti.

Virus zarděnek pronikne přes placentu a infikuje plod. V důsledku této infekce se děti narodí předčasně s různými vývojovými poruchami, a to podle stadia, kdy byl plod infikován. Nejčastěji je zjišťováno postižení očí ( šedý zákal, patologie sítnice ), hluchota, vrozené srdeční vady a poruchy psychického vývoje, způsobené zánětem mozku během vývoje v děloze. Onemocnění matky zarděnkami je vzhledem k možným následkům na plodu indikováno k potratu. Záleží, ale na uvážení budoucí matky.

Léčení tohoto onemocnění není obtížné. Většina případů nepotřebuje žádnou zvláštní terapii a na infekčních odděleních skončí pouze malý zlomek případů. Očkování, jako preventivní opatření proti zarděnkám má význam hlavně u holčiček

 

zdroj: MediCentrum