Ženská sterilizace

Ženská sterilizace je lékařský výkon, který zabraňuje plodnosti, aniž jsou odstraněny nebo poškozeny pohlavní žlázy ženy, vaječníky.

 

Princip metody

Lékař provede uzavření vejcovodů, čímž se zabrání postupu spermií a naopak i transportu vajíčka do dělohy. Tím se zcela zamezí oplodnění. Vejcovody mohou být uzavřeny buď pomocí speciálních uzávěrů (klipů nebo kroužků), přerušeny mechanicky nebo působením tepla, anebo být jednoduše uzavřeny stehem.

 

Jak se ženská sterilizace provádí?

Ženskou sterilizaci je možno provést klasicky, při otevření břišní stěny (odborný výraz laparotomicky) a nebo pouze z jednoho vpichu, který se vede přes stěnu břicha v místě pod pupkem (odborný výraz laparoskopicky). Existuje ještě jedna možnost, a to je sterilizace provedená přes dutinu dělohy (odborný výraz hysteroskopicky), které se ale téměř neprovádí, její účinnost ve srovnání s předchozími dvěma metodami je podstatně nižší.

S rozvojem endoskopických operačních technik až na výjimky (sterilizace při císařském řezu) zcela ustoupily metody sterilizace při otevřeném břiše. Laparkoskopicky je možné přerušit vejcovod elektrickým proudem, naložením kroužků, např Yoonovy kroužky nebo svorek, které byly v USA nazvány po jejich autorovi, plzeňském rodákovi - Hulka clip, a nebo odstraněním celých vejcovodů. Účinnost endoskopicky provedené sterilizace je vysoká a komplikace jsou zřídkavé.

 

Zůstanu po sterilizaci ženou?

Málokterý medicínský postup je opředen tolika mýty a falešnými představami jako dobrovolná sterilizace. Většina žen zaujímá vůči sterilizaci zdrženlivý a někdy až nepřátelský postoj. Příčinou je zřejmě vědomí, že tato metoda dříve představovala neodvratnou ztrátu možnosti mít dítě. Avšak dotazníkovou studií se zjistilo, že téměř každý třetí občan v České republice neví, oč se vlastně jedná. Lidé si nejčastěji pletou sterilizaci s kastrací. Jenže při kastraci se odstraňují zárodečné žlázy, kdežto po sterilizaci není narušena hormonální činnost ženy, která zcela normálně menstruuje a s nenarušenou kvalitou prožívá sexuální život. Moderní medicína odstranila i onu tolik obávanou neodvratnost - mít v případě potřeby dítě. Pokud se žena po sterilizaci rozhodne mít dítě, pomůže dnes využít metody „in vitro sterilizace“.

Výhody

Jedná se o vysoce účinný druh antikoncepce. Žena nemusí pamatovat na to, aby si vzala tabletku. Laparoskopie představuje relativně jednoduchou operaci, která většinou nenese vysoká rizika komplikací. Provádí se během jednodenní hospitalizace nebo i jako ambulantní výkon s krátkodobou pracovní neschopností.

 

 

Nevýhody

Obvyklé operační a anesteziologické riziko, které je však velmi nízké. Není vhodná pro ženy, které nejsou definitivně rozhodnuty nemít další potomky.

Podle naší legislativy může být sterilizace provedena pouze ze zdravotních indikací, které jsou uvedeny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví. Podle vyhlášky z roku 1972!!! lze sterilizaci povolit pouze z vážných zdravotních důvodů. Výjimku tvoří dobrovolná sterilizace u ženy, která má již čtyři žijící děti. Pokud jí je víc než 35 let, pak jí stačí děti tři. Žádost o sterilizaci schvaluje sterilizační komise. Bez zdravotní indikace nelze zatím v České republice sterilizaci provést. V mnoha zemích se stala dobrovolná sterilizace široce rozšířenou metodou plánovaného rodičovství.

Sterilizace při císařském řezu

Zvláštní situace nastává, pokud žena musí podstoupit již třetí císařský řez. Zde legislativa umožňuje vykonat sterilizaci na přání ženy jednodušším administrativním způsobem, pouze po podání jednoduché žádosti, kterou musí podepsat žadatelka, manžel nebo partner a dva lékaři, z nichž jeden bývá primář příslušného gynekologicko-porodnického oddělení.

 

Příklad:

Těhotnou čeká třetí císařský řez. Protože po dvou předchozích císařských řezech se v České republice již těhotné nepovoluje rodit přirozeně (obavy z prasknutí opakovaně operované dělohy během samovolného porodu porodu), lékař v poradně pro těhotné ženu seznámí s možností sterilizace ze zdravotních důvodů (při čtvrtém těhotenství po třech předchozích císařských řezech je již riziko prasknutí dělohy i během těhotenství velmi vysoké), která by se provedla během císařského řezu, když je při operaci otevřené břicho, tedy laparotomický postup. Lékař ženě vše vysvětlí, ale výkon pouze navrhne. Žena pak musí se sterilizací souhlasit, pokud nesouhlasí, pak porodník ani během třetího císařského řezu prostě sterilizaci nesmí provést.

Pokud žena písemně podepíše souhlas, pak se sterilizace provádí i při otevření břicha různými způsoby. Nejčastěji se stehem podváží oba vejcovody, které se pak ještě mechanicky přeruší, aby byl výkon co nejspolehlivější. U nepatrného počtu žen se totiž může stát, že i stehem podvázaný vejcovod se může opět stát průchodným a žena může otěhotnět. Příroda je prostě někdy mocná čarodějka.

 

 

 

 

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Ivana Ašenbrenerová

Z připravované knihy o těhotenství a porodu

Odborný článek