Zkušenosti s klinickým využitím přípravků léčebné kosmetiky řady VERMIO v gynekologicko-porodnické praxi

Zkušenosti s klinickým využitím přípravků léčebné kosmetiky řady VERMIO v gynekologicko-porodnické praxi - obrázek
Zkušenosti s klinickým využitím přípravků léčebné kosmetiky řady VERMIO v gynekologicko-porodnické praxi - obrázek

 V gynekologii a porodnictví, které jsou chirurgickými obory, nacházejí přípravky řady Vermio velmi široké uplatnění. Klinickou odezvu po aplikaci přípravků monitorujeme na různých pracovištích již mnoho let a na základě zpětné vazby poskytnuté těhotnými ženami a pacientkami můžeme naši zkušenost považovat za rozsáhlou a přesvědčivou. 


Produkty řady Vermio lze využívat ve smyslu preventivním i léčebném. Všechny jsou založeny na zcela unikátním biologickém extraktu, který má schopnost ovlivňovat fysiologické procesy probíhající v kůži a sliznicích: za normálních okolností optimalizuje funkční stav kůže a zvyšuje množství elastických vláken, za stresových okolností, v průběhu infekce, chorobných procesů neinfekčního původu nebo při poškození integrity moduluje imunitní odpověď kůže, podkoží a sliznic jako reakci na biologický stres (ve smyslu zintensivnění i zklidnění projevů aktivovaného imunitního systému organismu) a tím udržuje přiměřenou výslednou reaktivitu hojících se tkání. Mimoto má extrakt i přímý antiseptický efekt na patogenní mikroorganismy. Aplikace přípravků se tak v konečném důsledku projeví zlepšením stavu normální kůže a rychlým hojením ran s potlačením nadměrné tvorby kolagenu ve vznikajících vazivových jizvách v případech poškození integrity tkání. 


Příprava kůže k operaci je jednou z možností preventivního využití kosmetiky Vermio napříč všemi chirurgickými obory. Vermio optimalizuje funkční stav kůže i podkoží: zlepšuje prokrvení, podporuje hydrataci, zmnožuje elastická vlákna a usměrňuje aktivitu imunitního systému. Speciální význam má příprava kůže zejména před operacemi s předpokládanými přesuny tkání a všude tam, kde chceme zajistit jejich zvýšenou elasticitu (příprava hráze před očekávaným vaginálním porodem nebo lokální příprava před aplikací implantátů v plastické chirurgii).  Ošetřuje-li pacient přípravkem Vermio vzniklou operační ránu i nadále již od časného pooperačního období, dosáhne výborného hojivého a zpravidla i vynikajícího kosmetického efektu.


Osvědčený postup: několikrát denně vmasírovat do připravované oblasti kůže hydratační Vermio Alfa, na noc případně podpořit promašťujícím Vermiem Beta; doba aplikace začíná optimálně zhruba měsíc před plánovaným výkonem. 


V porodnictví je kosmetika Vermio extrémně efektivní při prevenci vzniku strií. Strie jsou různě rozsáhlé praskliny v kůži, obyčejně paralelně orientované, světlejší než okolí. Vznikají v situacích náhlého zvýšení hmotnosti, kdy se kůže nestačí pozvolna přizpůsobovat s tím souvisejícímu rychlému zvyšování objemu některých částí těla. Těhotenství nebo puberta jsou typickými příklady takové situace. Místa nejčastějšího vzniku strií zahrnují břicho, prsa, hýžďové oblasti a stehna. Vzniknou-li, jde o poměrně obtížně a nákladně ovlivnitelný estetický problém. Logiku má tedy rozvoji strií předcházet dobrou přípravou kůže v průběhu těhotenství.


Osvědčený postup: 1-2x denně vmasírovat do rizikových oblastí kůže hydratační Vermio Alfa, na noc pak ošetřit promašťujícím Vermiem Beta; doba aplikace začíná optimálně ve čtvrtém měsíci těhotenství a běží až do porodu.


Další oblastí je léčebné využití přípravků řady Vermio. V “chirurgické“ části gynekologie a porodnictví je doporučujeme na ošetření všech typů operačních ran. Zahrnují rány po klasických břišních operacích a císařských řezech, po endoskopických výkonech i episiotomie a poranění vzniklá v souvislosti s vaginálními porody. U episiotomií je s výhodou ošetřovat i část rány zasahující do poševního vchodu.


Osvědčený postup pro ošetření čerstvých ran: na počátku se používá Vermio Strong; tento preparát není vhodný pro dlouhodobou aplikaci. Pro podporu prvotního hojení čerstvých ran jej doporučujeme užívat maximálně 10 dnů. Je velmi efektivní při udržení čistoty a uzávěru řezné plochy. Nanáší se přímo na operační ránu od druhého pooperačního dne, 2x denně, typicky po dobu 5 až 7 dnů. Na aplikaci Vermia Strong se navazuje s promašťujícím Vermiem Beta, přičemž doporučujeme ránu a okolí ošetřit 3-4x denně. Krém se aplikuje nejméně do stavu uspokojivého zhojení rány; s výhodou je však dobu o několik týdnů přesáhnout, výsledkem bývá měkká nezbarvená nenápadná jizva v místě předchozí rány. 


Některé pacientky a matky se mohou s výhodou pokusit využít přípravky Vermio ke korekci již zhojených ran. Týká se to hlavně dohojených episiotomií po vaginálních porodech, které jsou nezřídka zdrojem nepříjemných pocitů tahu, napětí či dokonce bolesti při pohlavním styku nebo defekaci. Aplikací lze dosáhnout změknutí a uvolnění jizvy. Stejným způsobem se ale lze pokusit o ovlivnění jizev na břišní stěně či kdekoliv jinde.


Osvědčený postup pro ošetření starších již zhojených ran: kombinuje se opakovaná denní aplikace hydratačního Vermia Alfa (3-4x denně) s noční aplikací Vermia Beta. Přípravky se aplikují i do vchodu poševního na slizniční část, jemně se do jizvy vmasírují. 


V “nechirurgické” části gynekologie a porodnictví se setkáváme s řadou stavů řešených převážně dermatology. Pacientky přichází s lichenem, ekzematickými afekcemi, řešíme furunkuly na zevním genitálu či herpetické eflorescence. Mladé ženy v ambulanci řeší problematiku akné a pustulosních výsevů na vulvě s podrážděním kůže po holení pubického ochlupení. Nastávají nehody typu drobnějších popálenin či opařenin oblasti genitálu. Léčbu všech těchto stavů lze s úspěchem podpořit přípravky řady Vermio.


Osvědčené postupy: popáleniny, opařeniny a septické rány se v akutní fázi ošetřují  Vermiem Strong. Aplikaci limitujeme na 10 dnů. Poté se navazuje v případě další potřeby aplikací hydratačního Vermia Alfa několikrát v průběhu dne, stejně tak u lehkých forem lze ale použít Vermio Gel. Ekzém a lichen jsou nejlépe léčebně ovlivnitelné kombinováním Vermia Alfa (několikrát denně) a Vermia Beta (střídat s aplikací Vermia Alfa nebo použít jenom na noc). Akné v lehčí formě dobře reaguje na aplikaci Vermia Gel několikrát denně, případně se doporučuje kombinovat s Vermiem Alfa (spíše na noc). Podrážděná kůže po holení (nejen oblasti genitálu, s výhodou používají i muži namísto alkoholových vod po holení) lze dobře zklidnit Vermiem Gel; tento přípravek je zároveň dobrou prevencí výsevů pustulek. Jako podpůrný prostředek při léčbě genitálního herpesu se dobře uplatňuje Vermio Gel. 


Na závěr bych ještě uvedl několik poznámek týkajících se použití léčebné kosmetiky Vermio. Všechny preparáty jsou obecně výborně tolerovány, doposud jsem se při mnohaleté praxi nesetkal s jedinou alergickou reakcí na aplikaci. Pozor ale: vysoký obsah bioaktivního kompozitu ve Vermiu Strong je při aplikaci důvodem k občasným steskům na pocity pálení v místě rány. Je na pacientovi, aby posoudil, zda míra dyskomfortu je důvodem k přerušení či ukončení léčby. Pálení je pouze průvodním jevem, nikoli projevem alergie a rozhodně není signálem poškozování tkání přípravkem v místě aplikace; navíc se projevuje hlavně při aplikaci na masívní rány typu bércových vředů. Dále, pacienti využívající kosmetiku Vermio by se neměli zdráhat kombinovat a experimentovat s jednotlivými preparáty. Uváděná schémata použití jsou pouze odpozorovanými nejběžněji efektivně působícími postupy, nikoliv rigidními algoritmy. Pacienti mnohdy naleznou individuálně lépe vyhovující schéma odpovídající jejich potřebám. Naposledy, motivovaní pacienti mohou ještě potencovat vynikající efekt všech preparátů řady Vermio kombinací použití kosmetiky a současné aplikace polarizovaného světla (další informace u výrobců biolamp). 


 


MUDr. Viktor Kačer


porodník a gynekolog