Potřeba spánku a projevy jeho nedostatku

Potřeba spánku a projevy jeho nedostatku
Potřeba spánku a projevy jeho nedostatku

Spánek je definován jako stav klidu s minimální pohybovou aktivitou, omezeným vnímáním okolí, sníženou odpovídavostí na vnější podněty a odlišnou duševní činností. Je potřebný pro správný vývoj dítěte (především  v procesu učení a paměti) a tvoří nezbytnou  součást obnovy životních  funkcí. 

Pokusná laboratorní zvířata při výzkumu spánku hynou nejdéle po 32 dnech úplného spánkového strádání (odborně  spánková deprivace).  Oproti tomu lidští dobrovolníci účastnící se spánkových studií vydrželi bez spánku pouze 10–11 dní. Během této spánkové deprivace se necítili významně fyzicky slabí, ale projevovali  přechodné psychické odchylky – měli pochybnosti  o vlastní identitě a bludné představy.

 

Autor: prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015