Dítě A-Z - Růst a vývoj dítěte

Potřeba spánku a projevy jeho nedostatku
Spánek je definován jako stav klidu s minimální pohybovou aktivitou, omezeným vnímáním okolí, sníženou odpovídavostí na vnější podněty a odlišnou duševní činností. Je potřebný pro správný vývoj dítěte (především  v procesu učení...
Fyziologie spánku
Období spánku a bdění se během 24 hodin periodicky opakují a tvoří tzv. cirkadiánní rytmus (z latiny circularis = kruhový, dies = den). Spánek samotný se rozděluje do dvou hlavních fází, které se pravidelně  střídají. Spánek s rychlými...
Poruchy spánku
Poruchy spánku jsou velmi časté – vyskytují se až u 20–30 % dětí starších 3 let. Existuje několik různých poruch spánku: nespavost (odborně insomnie), porucha cirkadiánního rytmu, nadměrná denní spavost, abnormní  pohyby ve spánku, poruchy...
Zásady správného spánkového režimu u kojenců a batolat
S režimem je doporučeno začít již ve věku 3 měsíců, kdy se spánek dítěte začíná diferencovat. Dítě by mělo spát ve vlastní postýlce, a to pouze v poloze na zádech. U dětí do 6 měsíců je vhodné postýlku umístit do ložnice rodičů, vedle postele matky...