Dítě A-Z - První pomoc

Poruchy vědomí - obrázek
U dítěte může dojít k poruše vědomí z mnoha příčin. Jednou z nejčastějších bývá úraz hlavy. Změna stavu vědomí provází ale i otravu, vysokou horečku, neurologické onemocnění.Vyskytuje se při rozvratu vnitřního prostředí, provází nízkou nebo vysokou...
První pomoc při bezvědomí - obrázek
První pomoc – postup při ošetření dítěte v bezvědomí: uložte dítě do bezpečného prostředí, dbejte na prevenci podchlazení. Vyšetřete jeho reakci na oslovení, jemné doteky a zatřesení – zjistěte tak stav jeho vě­domí, zjistěte, zda dítě...