Dítě A-Z - První pomoc

První pomoc při zástavě dechu a krevního oběhu - obrázek
Kardiopulmonální resuscitaci (oživování)  provádíme v případě zástavy základních životních funkcí – dýchání a krevního oběhu. Pojmem kardiopulmonální resuscitace (používaná zkratka KPR) označujeme základní výkony,...
První pomoc při zástavě dýchání - novorozenec a kojenec - obrázek
První pomoc – kroky vedoucí k záchraně při zástavě dýchání a krevního oběhu u novorozence a kojence (0.–1. rok života) 1. Zjistěte stav vědomí hlasitě dítě oslovte, pokud nereaguje, podrážděte plosku nohy poplácáním nebo poškrábáním...
První pomoc při zástavě dýchání - batole a předškolní věk - obrázek
1. Zjistěte stav vědomí hlasitě a zřetelně dítě oslovte, poklepejte mu na rameno, jemně s ním zatřeste, pokud není žádná odezva, pro­ vádějte jed­nu minutu KPR a pak přivolejte odbornou pomoc – ZZS (linka 155 ↓ Oslovení, pokus o navázání...
První pomoc při zástavě dýchání - školní věk a starší - obrázek
Doporučení se v mnoha směrech blíží KPR dospělého, nesmíme však zapomínat na šetrnost, především při stlačování hrudníku, a na hloubku umělých vdechů. Sílu volíme podle fyzické zdatnosti dítěte. V následujícím  textu je ve stručnosti uveden jen...