Encyklopedie

Porodnické názvosloví

>
 • • Těhotenství: období od oplodnění vajíčka do konce
  porodu. Synonymum: gestace, gravidita.
 • • Těhotná žena: není nazývána pacientkou (fyziologické
  těhotenství není choroba). Synonymum: gravidní žena, gravida.
 • • Rodička: název pro již rodící ženu. Dále pak
  prvo-, druho-, třeti-, vícerodička. Synonymum: primipara, sekundipara,
  tercipara, multipara.
 • • Stará prvorodička: poprvé rodící žena ve věku nad 35 let.
  Synonymum: primipara vetus.
 • • Nedělka: žena po porodu, vstupuje do poporodního
  období, šestinedělí (puerperium).
 • • Prenatální péče: systém lékařské péče o těhotné ženy.
 • • Měření délky těhotenství: udává se v týdnech a v tzv.
  lunárních, tj. 28denních, měsících (menstruační krvácení se dostavuje ve
  stejných cyklech).
 • • Perinatální období (definice dle WHO): období, které
  začíná dokončeným 22. týdnem těhotenství (tj. 154. dnem od prvního dne poslední
  menstruace) a končí 7. dnem po porodu (tj. 7 x 24 hodin). Tento termín nelze
  zaměňovat se skutečným stářím plodu, které je o cca 2 týdny kratší, protože
  k oplodnění dochází při pravidelném menstruačním cyklu ženy přibližně jeho 14. den. Z tohoto
  důvodu někdy terminologicky rozlišujeme menstruační stáří proti
  gestačnímu stáří (viz dále).
 • • Gestační stáří: délka těhotenství od počátku oplození
  (syn.: fertilizační stáří).
 • • Menstruační stáří: délka těhotenství, jehož začátek se
  počítá od 1. dne poslední menstruace.
 • • Termín porodu: datum, kdy má podle výpočtu
  s největší pravděpodobností začít porod donošeného dítěte. Pouze 5 % dětí
  se rodí přesně ve vypočteném termínu. Připouští se tolerance 14 dní před a 14
  dní po vypočteném termínu.

Metody
k výpočtu termínu porodu:

–- Naegeleho pravidlo: k 1. dni poslední menstruace se
připočte 7 dní a pak se odečtou 3 kalendářní měsíce (nutný předpoklad =
pravidelná menstruace);

–- přibližné určení termínu podle data prvních pohybů plodu:
u primipary se připočte 18 týdnů, u vícerodičky 20 týdnů
(z předchozí zkušenosti cítí pohyby dříve);

–- ultrazvuková diagnostika podle biometrie plodu;

–- podle termínu oplozující soulože, těhotenství trvá v průměru
269 dnů;

–- odhad podle výše uložení děložního fundu;

–- cytologický odhad termínu porodu. 

 • • Embryonální období (embryo): období prvních 8 týdnů po oplodnění
  vajíčka, když první dva týdny se označují jako období blastogeneze.
 • • Fetální období (fétus, plod): období od 9. týdne těhotenství do porodu.
 • • Narození živého dítěte: úplné vypuzení nebo vynětí dítěte
  z těla matky, jestliže dítě projevuje alespoň některé ze známek života a
  má porodní hmotnost:

–- 500 g a vyšší,

–- nižší než 500 g, avšak přežije 24 h po porodu.

 • • Včasný porod (partus maturus): porod v termínu.
 • • Předčasný porod: porod před 37. týdnem těhotenství (do
  259 dní od 1. dne poslední menstruace a do 245 dní od oplození) nebo
  v případě porodu dítěte o hmotnosti nižší než 2500 g ve vztahu
  k délce těhotenství.
  Klinická stadia předčasného porodu:

–- partus praematurus imminens - hrozící předčasný porod,

–- partus praematurus incipiens - počínající předčasný porod,

–- partus praematurus - právě probíhající předčasný porod (pozn.: termín
"partus in cursu" není jazykově správný),

–- defluvium
liquoris amnialis praecox - předčasný odtok plodové vody (syn.: PROM -
premature rupture of membranes).

 • • Porod živého plodu: porod dítěte se známkami života nezávisle
  na hmotnosti a těhotenském stáří. U dětí s nižší hmotností než 500 g
  pak musí být známky života déle než 24 h. Známky života novorozence: dech nebo
  srdeční akce či pulsace pupečníku nebo aktivní činnost kosterního svalstva.
 • • Velmi nezralý novorozenec: hmotnost nižší než 1500 g.
 • • Extrémně nezralý novorozenec: hmotnost nižší než 1000 g.
 • • Respiratory distress syndrome (RDS): syndrom
  dechové nedostatečnosti (syn.: nemoc hyalinních blanek).
 • • Opožděný porod: porod v době, kdy délka těhotenství
  přesahuje 294 dní od 1. dne poslední menstruace nebo 280 dní od poslední
  ovulace (syn.: partus serotinus).
 • • Porod mrtvého plodu: porod mrtvého plodu s hmotností
  1000 g a více (mrtvý plod - fetus mortuus).
 • • Potrat mrtvého plodu: potrat, kdy hmotnost mrtvého plodu (bez
  prokazatelných známek života - chybí dýchání, srdeční činnost, spontánní pohyb)
  je méně než 1000 g.
 • • Potrat živého plodu: živý plod (alespoň jedna prokazatelná
  známka života) o nižší hmotnosti než 500 g zemře do 24 hodin.

• Porodní hmotnost:

–- normální = 2500 - 4000 g,

–- podlimitní = nižší než 2500 g,

–- nadlimitní = vyšší než 4000 g,

–- obrovský plod = hmotnost vyšší než 5000 g.

 • • Těhotenské a novorozenecké období:

 

–- prenatální období = 1. - 40. týden;

–- perinatální období = období po porodu do 7. dne  života;

–- neonatální období:
- rané = 1.-7. den života dítěte,
- pozdní = 8.-28. den života dítěte.

 • • Eutrofický novorozenec: porodní hmotnost mezi 5. a 95.
  percentilem při odpovídajícím těhotenském stáří.
 • • Hypertrofický novorozenec: porodní hmotnost nad 95. percentilem při
  odpovídajícím těhotenském stáří.
 • • Hypotrofický novorozenec: porodní hmotnost pod 5. percentilem při
  odpovídajícím těhotenském stáří.
 • • Zralý hypotrofický novorozenec: gestace trvá minimálně 37 týdnů, ale je
  podváha novorozence (podle směrodatné odchylky nebo percentilu).
 • • Perinatální mortalita: počet živě narozených novorozenců
  zemřelých do 7. dne po porodu (tzv. časná novorozenecká úmrtnost - ČNÚ) a mrtvě
  rozených (tzv. mrtvorozenost) na 1000 živě narozených dětí.
 • • Mateřská mortalita: počet zemřelých žen, které zemřely
  v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím na
  100 000 živě narozených dětí.
 • • Porod (spontánní): proces, kdy kontrakce dělohy vedou
  k dilataci hrdla, k porození plodu porodním kanálem a k porodu
  placenty. Proces může být lékařským zákrokem změněn (operační porod).
 • • Porod (operační): fyziologické síly jsou doplněny nebo
  zcela nahrazeny (syn.: partus tokos).
 • • Eutokie: fyziologicky probíhající děložní
  činnost, pravidelná děložní činnost.
 • • Dystokie: z různých příčin nepravidelně probíhající
  porod.
 • • Porodní doby

 

I. doba porodní: začátek pravidelných kontrakcí, mající za následek rozevření hrdla, zajití
branky; má dvě fáze:

–- doba do vytvoření porodní branky,

–- doba do zániku porodní branky;

II. doba porodní: začíná zajitím branky a končí porodem plodu; má tři fáze:

–- sestup velké části na pánevní dno,

–- rozpínání hráze,

–- prořezávání hlavičky;

III. doba porodní začíná porodem plodu a končí porodem placenty a plodových obalů, má dvě
fáze:

–- odloučení placenty,

–- vypuzení placenty.

 • • Tokolýza znamená potlačení aktivity děložního
  svalstva, relaxaci myometria:

–- kompletní;

-– parciální (nižší dávka tokolytika zcela netlumí děložní kontrakce, ale
snižuje pouze kontrakční amplitudy a frekvenci - např. při vedení předčasného
porodu).

 • • Uterotonika: látky vyvolávající dlouhodobou kontrakci
  myometria.
 • • Uterokinetika: látky vyvolávající pravidelné kontrakce
  dělohy.
 • • Lékařské vedení porodu je soubor úkonů zajišťujících:

–- bezpečnost rodičky a plodu,

–- psychosociální komfort ženy,

–- mírnění porodních bolestí,

–- regulaci stresu matky i plodu,

–- regulaci délky porodu (nezaměňovat s neindikovaným zkracováním
porodu!).

 • • Trimestr: třetina délky těhotenství:

–- I. trimestr = 1. - 12. týden těhotenství

–- II. trimestr = 13. - 28. týden těhotenství

–- III.
trimestr = 29. - 40. týden těhotenství