Encyklopedie

Profesní organizace v oblasti porodnické analgezie a anestezie

>
Obstetric Anaesthetists Association (OAA)
byla založena ve Velké Británii na jaře roku 1969. Tato organizace se
konstituovala z neformálního soustředění zainteresovaných anesteziologů
v Liverpoolu na podzim roku 1968 (11).

Society for Obstetric Anesthesia and
Perinatology (SOAP) byla založena v USA v Nashvillu, stát Tennessee, jako
výsledek setkání odborníků v Kansas City v roce 1969.

OAA a SOAP mají důležitý vliv na klinické
a organizační aspekty porodnické analgezie a anestezie a jsou stěžejními
institucemi při zvyšování úrovně služeb porodnické analgezie a anestezie.

V roce 1992 byl na
Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze založen "Postgraduální výukový kurs
porodnické analgezie a anestezie".

V roce 1994 byla na
Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze založena Sekce porodnické analgezie a
anestezie, která byla téhož roku přijata do České gynekologicko-porodnické
společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

V roce 1996 se konalo 1. celostátní
symposium Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS ČLS JEP na
Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.