Mimoděložní těhotenství

Ekonomické zhodnocení jedné dávky systémově podaného methotrexátu a laparoskopické operace v léčbě neprasklého mimoděložního těhotenství


An economic evaluation of single dose systemic methotrexate and laparoscopic surgery for the treatment of unruptured ectopic pregnancy


BJOG 108, 2001, č.2, s.204-212.


Sowter M.C., Farquhar C.M., Gudex G.


V rozvinutých zemích počet mimoděložních těhotenství stoupá (tvoří 1 – 2 % všech gravidit) a z největší části se řeší chirurgicky, nejčastěji laparoskopicky. Laparoskopické řešení výrazně snižuje náklady na operační léčbu. Poslední zprávy ukazují, že  jedna dávka metotrexátu  může vyřešit situaci u velké části těhotných ambulantně bez laparoskopie. Studie se snaží  porovnat přímé a nepřímé náklady terapie jednou dávkou metotrexátu s laparoskopickou operací.


Bylo hodnoceno 62 žen s neporušenou ektopickou graviditou a randomizovaně rozděleno k terapii jednou dávkou metotrexátu (50 mg/m2) a laparoskopické operaci. Hodnoceny byly přímé a nepřímé náklady na terapii. Zjistili, že přímé náklady byly v jednotlivých případech významně nižší ve skupině s metotrexátem než u laparoskopické terapie (1470 proti 3083 novozélandských dolarů). Rozdíl v přímých nákladech byl větší u žen, které měly před výkonem nižší hladinu sérového beta hCG.  Průměrné nepřímé náklady ve skupině s metotrexátem byly také nižší (1141 proti 1899 NZ dolarů). U žen, které měly před výkonem hladinu beta hCG vyšší než 1500 IU/litr byl rozdíl v nepřímých nákladech ztracen pro nutnost častějších kontrol a chirurgických intervencí ve skupině žen s metotrexátem. 


Závěr: Ekonomický rozbor ukazuje, že terapie vhodných žen metotrexátem vede k výraznému snížení  přímých nákladů. Nepřímé náklady jsou snížené patrně jen u pacientek s beta hCG nižším než 1500 IU/litr.


Doc. MUDr. Jiří Zikmund, CSc