Císařský řez na přání? Ne, děkuji.

Císařský řez na přání? Ne, děkuji - obrázek
Císařský řez na přání? Ne, děkuji - obrázek

"Císařský řez představuje na jednu stranu něco jako andělskou pomoc. Pomáhá zachránit zdraví, nebo dokonce i život matkám a dětem. Pokud se ale provádí neodůvodněně, může pro ně představovat ďábelskou službu."

Je všeobecně  známo, že dítě, resp. přesněji  řečeno zatím ještě plod, může přijít na svět hned dvěma způsoby. Těhotná žena může porodit buď vaginálně, tedy přirozenou cestou (odborně také per vias naturales), anebo je možné dítě porodit uměle, tedy císařským řezem. Ať už je zvolena jakákoli cesta, cíl je zřejmý: bezpečně porodit  zdravé dítě.

Císařský řez je operace, při které se novorozenec  vybavuje z dělohy matky přes její břišní stěnu. V posledních  letech je využití této metody stále častější. Na svět se dnes výše popsaným způsobem ve vyspělých  zemích s rozvinutými zdravotnickými systémy narodí okolo 30 % dětí. V některých případech je tento operační výkon již dopředu  naplánován,  a to z objektivních důvodů, z hlediska zdraví matky a/nebo dítěte. Mluvíme  o tzv. zdravotních  indikacích. Může se jednat o zdravotní komplikace matky (např. vysoký krevní tlak, cukrovka či některé infekční onemocnění), eventuálně situaci, kdy je vaginální porod shledán jako příliš rizikový (např. příliš velký plod, poloha plodu koncem  pánevním).  Někdy je nutné k císařskému řezu přistoupit akutně v průběhu porodu, například když je třeba dítě co nejrychleji porodit z důvodu nedostatečného  přísunu kyslíku z placenty, nebo se vaginální porod z různých důvodů nedaří úspěšně dokončit.

V poslední  době se však lékaři setkávají ještě s novým fenoménem. Ať už z více či méně pochopitelných důvodů přicházejí  do ordinací těhotné ženy, jež si přejí rodit císařským řezem, přestože k tomu nejsou žádné objektivní, tedy zdravotní důvody. Žádají o tzv. císařský řez na přání.  Mají své vlastní pohnutky  a otázkou je, zdali jim v takovýchto případech vyjít vstříc. Odpověď na tuto otázku není jednoduchá.  K jejímu zodpovězení by mělo pomoci odborné porovnání jednotlivých  způsobů porodu, a to jak z hlediska matky, tak i dítěte.

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015