Klešťový porod

Klešťový porod - obrázek
Klešťový porod - obrázek

Porodnické kleště jsou klasický porodnický nástroj, který je opředen mnoha mýty a často nespravedlivou kritikou. Lidé se mylně domnívají, že jde o nástroj zastaralý a tudíž zavrženíhodný. Pravda je ovšem zcela jiná.

Dnešní porodnické kleště jsou vyrobeny tak, aby jejich použití nezpůsobilo poranění matky a hlavně miminka. Porod se s jejich použitím ukončuje z důvodů ohrožení zdraví matky, dítěte, anebo obou současně. Nejčastěji však kvůli nedostatečnému přívodu okysličené krve dítěti.

Porody porodnickými kleštěmi se dnes provádějí pouze tzv. nízké nebo střední a nikoliv již tzv. vysoké. Názvy jsou vytvořeny podle úrovně pánve, kde je hlavička plodu, na kterou se musí kleště šetrně umístit. Porodnické kleště slouží výhradně pro ukončení porodu ve II. době porodní, kdy se již nesmí provádět císařský řez, protože by se mohla při vybavování dítěte v břiše vážně poranit matka. Mnohdy je pro rodičku i dítě mnohem šetrnější ukončit porod porodnickými kleštěmi, než nadměrně prodlužovat II. dobu porodní anebo se pokoušet pomáhat ženě tlakem na břicho.

Porodnické kleště nejsou tedy zastaralým nástrojem. Nejsou dokonce ani konkurencí císařskému řezu. Každá operace je určena pro jinou dobu porodní a obě operace mají zcela jiné důvody, pro které se provádějí. Ve zdravotnicky rozvinutých zemích, jako jsou USA, skandinávské země, Velká Británie ap., se používají porodnické kleště mnohonásobně častěji než v naší zemi, asi v 15 % porodů. V České republice se rodí s použitím porodnických kleští 2–3 % dětí. Tuto operaci smí provádět pouze lékař, zkušený porodník, v jeho rukách jde o operaci bezpečnou. Ženy nemusejí mít z této porodnické operace vůbec žádnou obavu.

Ve Spojených státech amerických byl prováděn před několika lety výzkum, v němž se srovnávaly děti, které se narodily pomocí porodnických kleští, s dětmi, které byly porozeny samovolně. Potvrdila se skutečnost, že děti po klešťových porodech jsou na stejné duševní úrovni jako děti porozené normálně.

Žádnou porodnickou operaci nedělá porodník bezdůvodně a o kleštích, resp. vakuumextraktoru to platí dvojnásob. Jedno je ale zřejmé, kleště nebo nástroj, který bude mít shodnou funkci, nikdy z porodnictví nezmizí.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015