Vacuumextraktor

Vacuumextraktor - obrázek
Vacuumextraktor - obrázek

Vakuumextraktor je novější alternativa porodu plodu kleštěmi.Místo kleští se na hlavičku dítěte umístí umělohmotný zvon. Ten se k hlavičce přisaje vyvolaným podtlakem a tahem za zvon se hlavička porodí. Operace se nazývá vakuumextrakce. Hlavní rozdíl oproti klešťovému porodu je, že by se vakuumextrakce neměla provádět při výraznější poruše zásobení dítěte okysličenou  krví. Dále se nesmí metoda používat u předčasných porodů pod  35. týden.

Žádnou porodnickou operaci nedělá porodník  bezdůvodně a o kleštích,  resp. vakuumextraktoru to platí dvojnásob. Jedno je ale zřejmé, kleště nebo nástroj, který bude mít shodnou funkci (odborně bude sloužit extrakci plodu), nikdy z porodnictví nezmizí.

 

Vakuumextraktor poslední generace.
Přístroj je konstrukčně velmi zjednodušen  a zjednodušena je i jeho obsluha.

 

Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015