Vybavení placenty rukou

Vybavení placenty rukou - obrázek
Vybavení placenty rukou - obrázek

Pokud se placenta samovolně neodloučila a neporodila do 30 minut po porodu dítěte, anebo když maminka začala silně krvácet, je třeba v místní nebo celkové anestezii bez prodlení placentu uvolnit a porodit rukou. Výkon provádí opět pouze zkušený porodník.

Kontrola děložní dutiny  po porodu je nezbytná při podezření, že v děloze zůstaly zbytky placenty nebo velké množství  obalů plodu. Výkon provádí zkušený porodník, a to buď jen dvěma prsty, nebo speciálním porodnickým  nástrojem, porodnickou kyretou. Operace  se provádí opět v místní nebo celkové  anestezii. Pokud se použije místní anestezie, maminka může i během výkonu přikládat dítě k prsu a není operací bolestivě rušena.

Operační porod "zadržené" placenty probíha vždy v celkové nebo v rnístní anestezii. Jednou rukou proniká operatér pochvou a hrdlem dělohy do děložní dutiny. Druhou rukou si přes stěnu břišní udržuje ve vhodné poloze tělo dělohy. Teprve pak odloučí a vybaví často více ke stěně dělohy přirostlou placentu.

Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015