Inzulin

Inzulin - obrázek
Inzulin - obrázek

Když dieta a pohyb nestačí

V některých případech má těhotenská cukrovka horší průběh a ani při  pečlivě dodržované dietě a dostatečné fyzické aktivitě nejsou hladiny cukru v normě. V těchto případech je nutné začít hladiny cukru snižovat také pomocí léků. K léčbě těhotenské cukrovky lze použít injekce inzulinu a nově také tablety – tzv. an­tidiabetika (metformin).

Inzulin

Inzulin se aplikuje do podkoží pomocí inzulinového pera. Samotné zahájení léčby inzulinem není důvodem k hospitalizaci, u naprosté většiny žen zahajujeme léčbu ambulantně. Inzulin používaný v léčbě těhotenské cukrovky je dvojího druhu: krátkodobě a dlouhodobě působící.

Krátkodobě působící inzulin nebo také »denní« inzulin se aplikuje přes den před hlavními jídly a slouží k udržení normální glykémie po jídle. Nejlepším místem aplikace je podkoží břicha, odkud se nejrychleji vstřebává. Jeho dávka je nastavena tak, aby glykémie po jídle (měřená 1 hodinu po dojedení jídla) byla v normě, ideálně mezi 5,0–7,8 mmol/l.

Dlouhodobě působící inzulin neboli depotní, bazální či noční inzulin se aplikuje zpravidla jednou denně, nejlépe kolem 22. hodiny (nezávisle na druhé večeři). Vhodným místem vpichu je podkoží stehna, odkud se pomalu vstřebává. Jeho účelem je pokrytí bazální potřeby inzulinu (nezávislé na jídle). Je nutný v případech zvýšené glykémie nalačno. Dávku lékař titruje tak, aby glykémie nalačno byla 4,0–5,0  mmol/l. Do porodu si žena aplikuje inzulin podle doporučených dávek. Po porodu je léčba inzulinem ukončena.

Obecná pravidla aplikace inzulinu

  • inzulin se aplikuje do podkoží pomocí inzulinového pera,
  • inzulin neaplikujte stále do stejného místa – místa vpichu střídejte,
  • dezinfekce místa vpichu není na závadu, ale není nutná,
  • před aplikací nastavte na peru požadovaný počet jednotek inzulinu (podle pokynů od lékaře),
  • jehlu zabodněte do podkoží, zmáčkněte aplikátor a počítejte do pěti, než jehlu opět vytáhnete (aby se inzulin stihl v podkoží vstřebat a nevystříkl ven),
  • po vytažení jehly z podkoží se na jejím  konci obvykle objeví kapička inzulinu (není to chyba); jehličku v peru nemusíte měnit po každé aplikaci (pokud inzulin pícháte několikrát denně, stačí její výměna jednou za 1–2 dny).

Jak skladovat inzulin

  • pero s ampulí inzulinu/předplněné pero, které aktuálně aplikujete, uchovávejte při pokojové teplotě do 25 °C,
  • pero s inzulinem nesmí být vystaveno vyšším teplotám (blízko topení, v autě atd.), pokud k tomu omylem dojde, raději ampuli inzulinu vyměňte,
  • náhradní ampule s inzulinem/předplněná pera skladujte v lednici (nesmějí však zmrznout!).

Léčba inzulinem je spojená s rizikem náhlého snížení hladiny krevního cukru neboli hypoglykémie (glykémie < 3,8 mmol/l). Může  se projevit pocitem hladu, nevolností, pocitem na omdlení, třesem, opocením, mžitky před očima, bušením srdce. Těžší hypoglykémie může vyústit až v bezvědomí. To však hrozí spíše u pacientek, které mají již déle trvající cukrovku. U žen s těhotenskou cukrovkou se s tím nesetkáváme. Hypoglykémie může hrozit, pokud se aplikuje inzulin k jídlu,  které nemá dostatečné množství sacharidů (např. plátek masa se zeleninovým salátem, s vynecháním přílohy). V takovém případě by si žena měla před jídlem píchnout menší množství inzulinu. Vyšší riziko hypoglykémie je také při větší fyzické zátěži a několik hodin po ní. Někdy je tomu třeba předcházet snížením dávky inzulinu nebo přidáním svačiny navíc, ale  postup je individuální a je nutné ho řešit se svým  lékařem.

Metformin

Kromě inzulinu byla prokázána bezpečnost a účinnost léčby těhotenské cukrovky po 24. týdnu těhotenství metforminem, který se užívá ve formě tabletek. Výhodou metforminu je menší váhový přírůstek v těhotenství a nepřítomnost rizika hypoglykémie. Nevýhodou je menší účinnost, u více než 40 % léčených žen bývá nutné přidání inzulinu. Metformin může v některých případech způsobovat zažívací obtíže (nevolnost, průjmy), proto se doporučuje zahájit léčbu nízkou dávkou (500  mg večer).

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015