Vznik a průběh těhotenské cukrovky

Vznik a průběh těhotenské cukrovky - obrázek
Vznik a průběh těhotenské cukrovky - obrázek

Kdy vzniká těhotenská cukrovka?

Hladina těhotenských hormonů, působících proti inzulinu, během těhotenství postupně narůstá. To je také vysvětlením, proč se klasická těhotenská cukrovka obvykle objeví až v druhé polovině těhotenství, kdy je hladina těhotenských hormonů natolik vysoká, že způsobí vzestup cukru v krvi.  A právě v tomto období by měl  být  proveden diagnostický test na  přítomnost cukrovky (orální glukózový toleranční test, zkratka oGTT), a to mezi  24. až 28. týdnem (viz článek).

Jaký je průběh těhotenské cukrovky?

Hladina těhotenských hormonů, které se podílejí na vzniku cukrovky, dále roste téměř až do porodu. Proto jednou vzniklá těhotenská cukrovka až do poro­du nezmizí, naopak se může (a často se tak děje) s přibývajícími týdny zhoršo­vat. Je-li tedy cukrovka jednou zjištěna, nemá smysl znovu opakovat vyšetření pro její »potvrzující« diagnózu. Při hodnocení testu nehledíme na to, zda  byly hodnoty jen lehce nad normu nebo více zvýšené, důležité je, že se nevešly do normálního rozmezí. Podle načasování testu je u jedné ženy cukrovka zachycena dříve a u jiné později, proto se hodnoty liší.

V obou případech však postupujeme stejně: začneme dietou, a pokud nestačí, přidáme léky.  I žena s pouze lehce vyššími hodnotami při testu může nakonec dospět k léčbě inzulinem, a naopak i u vyšších vstupních hodnot se může ukázat, že  léčba dietou je dostatečná. Je velkou chybou, když se mírně vyšší hodnoty při testu interpretují jako  »lehká porucha, stačí pouze omezit sladké«. I tato žena má standardní těhotenskou cukrovku (pouze zachycenou v raném stadiu) a takto pojatá »dieta« může být  nedostatečná. Co nejdříve po stanovení diagnózy těhotenské cukrovky má  být  tedy těhotná žena odeslána ke sledování a léčbě diabetu do diabetologické ambulance.

 

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015