U kterých žen těhotenská cukrovka vzniká a proč?

U kterých žen těhotenská cukrovka vzniká a proč? - obrázek
U kterých žen těhotenská cukrovka vzniká a proč? - obrázek

Těhotenská cukrovka neboli gestační diabetes mellitus (často používaná zkratka GDM), je porucha metabolismu sacharidů (cukrů) vzniklá v těhotenství, která se projevuje zvýšenou hladinou cukru v krvi těhotné ženy. Těhotenská cuk­rovka se objevuje zpravidla v druhé polovině těhotenství a končí po porodu – do  konce šestinedělí porucha opět odezní. Výskyt těhotenské cukrovky celosvětově stoupá, což souvisí se zvýšeným výskytem rizikových faktorů, jako jsou nadváha a obezita, sedavý způsob života a odsouvání těhotenství do vyššího věku. Postihuje až 17 % všech těhotných žen.

U kterých žen vzniká těhotenská cukrovka a proč?

Těhotenská cukrovka postihuje ženy, které k ní mají  vrozenou dispozici. Za normálních okolností se porucha neprojeví, ale těhotenství klade na metabolismus organismu zvýšené nároky a v této zátěžové situaci se dispozice projeví. Častěji  tedy vzniká u žen,  v jejichž rodině se vyskytuje některý z typů cukrovky, zejména cukrovka 2. typu (lidově zvaná »stařecká«).

Významnou roli hraje také věk. V mladším věku se vrozená dispozice nemusí projevit, zatímco s přibývajícími léty už ano.  Těhotenská cukrovka je vzácná u žen do 25 let věku, zatímco po 30. roce  její výskyt rapidně narůstá. Dalšími nepříznivými vlivy, které zvyšují pravděpodobnost těhotenské cukrovky, jsou obezita a nedostatek pohybu. Samotná obezita a ne dostatek pohybu nutně nemusí vést k cukrovce, k té je nezbytná, jak již bylo uvedeno, také nepříznivá vrozená dispozice. Tyto další faktory však situaci dále zhoršují a mohou způsobit, že se porucha objeví dříve a její průběh bývá horší.

Fyzická aktivita má velký vliv a sama o sobě může pozitivně ovlivnit vrozenou dispozici. Je prokázáno, že u žen, pokud alespoň rekreačně sportují a nijak se do otěhot­nění cvičení nevyhýbaly, je nižší výskyt těhotenské cukrovky. »Spouštěcím faktorem«, který způsobí, že se u ženy  s dispozicí k cukrovce začne v průběhu těhotenství zvedat hladina krevního cukru, jsou  těhotenské hormony a další látky produkované zejména placentou. Tyto látky působí proti inzulinu, což je hormon, který se tvoří ve slinivce břišní, umožňuje využití cukrů přijatých potravou a udržuje normální hladinu cukru v krvi.  Inzulin pomáhá propouštět cukr, důležitý zdroj energie, do buněk našeho těla. Těhotenské hormony však snižují citlivost tkání na jeho působení. To je obecný jev, který se vyskytuje u všech těhotných žen. Slinivka zdravé matky bez dispozice k cukrovce na tuto situaci zareaguje zvýšenou tvorbou inzulinu, jeho vyšší hladina pak  »proráží« sníženou citlivost tkání na inzulin. U ženy s dispozicí k cukrovce však nedojde k potřebnému zvýšení tvorby inzulinu  a výsledkem je zvýšená hladina cukru v krvi.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015