4. týden těhotenství

4. týden těhotenství - obrázek
4. týden těhotenství - obrázek

Zárodek

Odehrají se dvě významné události: vajíčko se uhnízdí v děložní sliznici a začínají se tvořit první dvě buněčné vrstvy, kterým se říká zevní a vnitřní zárodečný list. Celý zárodek (i s obalem) má nyní průměr asi 1 mm.

​2. týden po oplodnění neboli skutečné stáří zárodku

 

Blastocysta se pomalu zanoří do dě lož ní sliznice, která je v této době vysoká a prosáklá. Povrch sliznice se pod blastocystou rozpadá a ta se zanořuje stále hlouběji. Proces připomíná situaci, když se teplá kovová kulička vnořuje do vosku. Tento děj se nazývá uhnízdění (odborně nidace). Uhnízdění začíná 6. až 7. den po oplodnění a končí 12. den. Nidace je skutečným počátkem těhotenství. Je dobou, kdy zárodek a matka na sebe začínají vzájemně působit. Při nidaci se začíná vytvářet zvláštní bílkovina (označovaná jako lidský choriový gonadotropin neboli hCG). Na její přítomnosti v mateřské krvi nebo moči je založena většina těhotenských testů.

Při uhnízdění mohou být ve sliznici dělohy narušeny drobné cévy. Pak zanoření oplodněného vajíčka může vyvolat slabé krvácení (»špinění«), které mohou některé ženy omylem zaměnit za menstruaci.

Do uhnízdění čerpalo oplodněné vajíčko částečně výživu ze svých zásob, po uhnízdění přijímá výživu pro svůj vývoj a růst z děložní sliznice a z krevního oběhu matky.

Pro vývoj embrya jsou nyní životně důležité hormony estrogeny a progesteron produkované matkou. Tvoří se ve vaječníku, a to zejména v místě, odkud bylo vajíčko během ovulace vypuštěno. Toto místo ve vaječníku má, pokud nastane oplození, žlutou barvu, a proto se mu říká žluté tělísko.

Zvýšené hladiny estrogenů a progesteronu ovlivňují sliznici dělohy a vyvolávají její těhotenskou přestavbu. K menstruaci nedochází a její vynechání je nejistou známkou těhotenství.

Uhnízdění je kritickou fází vývoje oplozeného vajíčka. 30 až 60 % oplozených vajíček zaniká pro poruchu vývoje anebo pro poruchu uhnízdění. Zaniklé, i když původně oplozené vajíčko, je v termínu očekávané nebo o něco opožděné menstruace odplaveno s menstruační krví.

Uvnitř zárodku, zatím ještě blastocysty, se začínají objevovat vrstvy buněk, kterým se říká zárodečné listy. Buňky zárodečných listů se dále čile dělí.

Implantovaná blastocysta
(Přejato od Hertig, A. T., Rock, J., 1994)

 

 

Druhý týden vývoje zárodku (4 týdny po poslední menstruaci), blastocysta se zanořila do sliznice dělohy, skutečná velikost 1 mm

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015