Analgetika pro injekční podání

Analgetika pro injekční podání - obrázek
Analgetika pro injekční podání - obrázek

Petidin (dodává se pod názvem Dolsin®) je analgetikum  s účinkem  podobným morfinu a je dnes nejvíce používaným lékem u porodu.

Přednosti:

 • jednoduché podání a cenová dostupnost.

Nedostatky:

 • útlum dechu matky i plodu, snížená sebekontrola, v některých případech ztráta paměti (vymizení vzpomínek  na porod), může vyvolávat dráždivé reakce u novorozence  i několik dní po podání petidinu matce, protože se jeho zbytky 3 až 4 dny vylučují mateřským mlékem.
 • Analgetická účinnost: okolo 40 %.

Provádí: porodní asistentka, porodník.

 

Tramadol® je analgetikum, které neovlivňuje krevní oběh matky.

Přednosti:

 • jednoduché podání,
 • finanční dostupnost.

Nedostatky:

 • je možný útlum dítěte, což závisí na celkové dávce analgetika podaného matce, na způsobu podání, na době podání a na přidružených porodnických komplikacích,
 • medikace může mít u rodičky paradoxní, excitační účinek,
 • aktivní spolupráce  může být narušena nejen excitací, ale např. i farmakologickým útlumem rodičky,
 • může se vyskytnout porucha paměti na porodní proces a zejména na žádoucí první kontakt matky s novorozencem.
 • Analgetická účinnost: okolo 40 %.

Provádí: porodní asistentka, porodník.

 

Nalbuphin® je poměrně nové analgetikum vhodné i pro porodnickou analgezii. Je na rozdíl od petidinu rychleji odbouráván a především  má daleko menší vliv na dýchání. Nalbuphin®  stejně jako Dolsin® prostupuje placentou. Při správném dávkování nebyl prokázán jeho útlumový účinek na dítě. Avšak Nalbuphin®  navozuje u rodičky mnohem vyšší úlevu od porodních bolestí než Dolsin®.

Přednosti:

 • jednoduché podání
 • finanční dostupnost

Nedostatky:

 • při doporučeném dávkování bez vážných rizik pro matku i dítě
 • Analgetická účinnost: až 50 %.

Provádí: porodní asistentka, porodník

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015