Cvičení ve II. trimestru

Cvičení ve II. trimestru
Cvičení ve II. trimestru

Zaměření cviků je stejné jako v prvním trimestru, jen vynecháváme polohu vleže na břiše a je vhodné omezit dobu cvičení vleže na zádech. V této poloze naléhá děloha na dolní dutou žílu a omezuje tím žilní návrat z dolní poloviny těla k srdci.

Od čtvrtého měsíce dochází vlivem rostoucího bříška k prohýbání páteře a posunu těžiště dopředu, což mívá vliv na zhoršení rovnováhy. Dochází tím navíc ke zvýšenému napětí v určitých svalech, proto dbejte na správné držení těla a pravidelně se věnujte kompenzačním cvičením.


1. Leh na zádech s pokrčenými dolními končetinami
Opakovat 4–8krát.
Cíl: posílení břišních svalů a svalů pánevního dna, protažení bederní páteře

Chodidla opřená o podložku, pánev podložena overballem v oblasti kostrče > pomalý výdech přes přivřené rty,
vtáhnout svaly pánevního dna, vtáhnout pupík k páteři a podklopit pánev, krátce výdrž

Cvik

 


2. Leh na boku
Opakovat 4–8krát.
Cíl: posílení hlubokých svalů trupu a šikmých břišních svalů, rovnovážné cvičení

Svrchní horní končetina opřená před tělem, dolní končetiny nataženy v jedné linii s trupem > s výdechem zvednout
obě dolní končetiny kousek nad podložku a zároveň vytáhnout z trupu do dálky, krátce výdrž

Leh na boku 
 

 

3. Leh na boku
Opakovat 3krát.
Cíl: uvolnění páteře do rotace, protažení prsních svalů

Spodní horní končetina pokrčená pod hlavou, svrchní horní končetina položená před tělem,
dolní končetiny pokrčeny na sobě

S nádechem přetáčet hlavu a trup za svrchní horní končetinou vzad, s výdechem zpět

 


4. Vzpor klečmo
Opakovat 4–8krát.
Cíl: posílení hlubokých svalů trupu a svalstva končetin

Kolena pod kyčelními a ruce pod ramenními klouby, rukama se odtlačit od podložky,
páteř v rovině, hlava 
v prodloužení páteře

Špičky zapřít o zem a nadzvednout se koleny nad podložku, krátce výdrž


5. Sed na overballu (mírně vyfouknutém)
Opakovat 5–10krát.
Cíl: posílení hlubokých svalů trupu, nácvik rovnováhy

Dolní končetiny pokrčeny a opřeny o špičky chodidel, ruce v týl,
trup nakloněn mírně vzad, páteř napřímená

Střídavě upažovat a zakládat ruce v týl


6. Stoj na špičkách
Opakovat 4 - 8 krát
Cíl: nácvik rovnováhy, posílení nožní klenby

Mírný podřep, podsazená pánev                     Střídavě předpažovat a vzpažovat natažené
                                                                                        horní končetiny

    

 

Cvičení v I. trimestru

Cvičení ve III. trimestru

Autor: porodní asistentka L. Marková
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015