Cvičení ve III. trimestru

Cvičení ve III. trimestru - obrázek
Cvičení ve III. trimestru - obrázek

Bříško je čím dál větší, zvětšující se děloha vytlačuje bránici nahoru, zmenšuje se prostor pro plíce, a proto se zadýcháváte i při nevýrazné námaze. Děloha také omezuje prostor pro nitrobřišní orgány, proto bývá omezená střevní peristaltika a vzácné nebývají ani potíže s pálením žáhy po jídle.

Zaměření:

  • relaxace svalů pánevního dna;
  • dechová cvičení;
  • posilování prsních a mezilopatkových svalů;
  • protahování svalů podél páteře; posilování a uvolňování kyčelních kloubů.

Doporučení:

  • omezte dlouhé stání, máte-li přes den možnost, odpočiňte si vleže;
  • vhodné je zařadit nácvik celkové relaxace

 

1. Sed na patách
Opakovat 4–8krát.
Cíl: nácvik prohloubeného břišního dýchání, posílení břišních svalů, prokrvení břišních orgánů

Ruce zvolna položeny na břiše > zvolna nádech (břišní stěna se lehce zvedá – nevytlačovat silou!), pomalý, dlouhý výdech přes přivřené rty (jako když chcete sfouknout svíčku), břišní stěna se přibližuje k páteři

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Sed na patách
Opakovat 3–5krát.
Cíl: protažení páteře, posílení dolních fixátorů lopatek a prsních svalů

Kolena od sebe, předklon, čelo opřené o ruce pokrčených horních končetin, lokty v úrovni uší,
zapřít se lokty o zem, jako byste se chtěla odrazit vpřed

Stáhnout ramena a lopatky, hlavu nadzvednout, aby byla v prodloužení páteře, krátce výdrž.


3. vzpor klečmo
Opakovat 3–5krát.
Cíl: aktivace břišních svalů, protažení svalů podél páteře

Kolena pod kyčelními a ruce pod ramenními klouby, rukama se odtlačit od podložky,
páteř v rovině, hlava v prodloužení páteře

S výdechem vyhrbit záda, hlavu sklopit mezi ramena, krátce výdrž


4. Leh na boku
Cíl: posílení svalstva kyčlí, cévní cvičení

Spodní dolní končetina pokrčená, horní natažená v jedné rovině s trupem, páteř napřímená >
vytáhnout svrchní dolní končetinu z kyčle za patou do dálky a nadzvednout do unožení,
5–10krát přitáhnout a propnout špičku, poté na druhý bok

Leh na boku

 


5. Sed rozkročný 
Opakovat 3krát.
Cíl: uvolnění kyčelních kloubů, protažení svalstva trupu

Jedna dolní končetina pokrčená v koleně > s nádechem mírný úklon
vzpažením k natažené dolní končetině

3. trimestr


6. Sed s pokrčenými dolními končetinami
Opakovat 3–5krát.
Cíl: uvolnění kyčelních kloubů

Kolena vytočena zevně, chodidla se navzájem dotýkají, páteř napřímená

 

S výdechem se rukama přitáhnout k nohám, trup nakloněn vpřed,
záda rovná, krátce výdrž a napřímit se zpět

 

Cvičení v I. trimestru

Cvičení v II. trimestru

 

Autor: porodní asistentka L. Marková 
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015