Existují dědičné nemoci?

Existují dědičné nemoci? - obrázek
Existují dědičné nemoci? - obrázek

Dědičné nemoci se vyskytují jenom vzácně. Patří mezi ně např. vrozená krvácivost neboli hemofilie. Je to onemocnění postihující vlastně jenom muže; ženy krvácivostí netrpí, jsou však přenašečkami choroby.

Muž nemocný vrozenou krvácivostí začne krvácet i po malých úrazech. I drobná zhmoždění tkání u něj způsobují krácení do kůže, kloubů nebo do moči. Závažné přitom je, že krvácení přetrvává dlouhou dobu.

O způsobu, jakým lékařská věda bojuje proti vrozené krvácivosti, jsme se zmínili již dříve: speciálním vyšetřením buněk plodové vody se zjistí, jakého pohlaví je vyvíjející se plod. Je-li to chlapec, doporučí se umělé přerušení těhotenství.

Existuje však vrozená náchylnost ke vzniku některých onemocnění; patří mezi ně vysoký krevní tlak, cukrovka, vředová choroba, předčasné kornatění cév aj.

Na vzniku uvedených nemocí se většinou podílí nejen dědičně podmíněná náchylnost, ale také působení některých škodlivých zevních vlivů. Odborně se jim říká “rizikové faktory”. Když se tedy u rodičů, případně u jejich blízkých příbuzných vyskytne některá z uvedených nemocí, často se objeví i u dětí, pokud na ně působí určité škodlivé vlivy.

Dnes víme, že nebezpečí vzniku uvedených nemocí se dá snižovat, omezíme-li působení těch škodlivých vlivů, které podporují vznik určité choroby.

Uvedeme dva příklady.

  • Vyskytuje-li se u rodičů nebo u jejich nejbližších příbuzných vysoký krevní tlak, mohou být těhotné ženy (jakožto jejich potomci) ohroženy náchylností ke vzniku vysokého krevního tlaku. Je tedy pro ně užitečné vyvarovat se těchto škodlivých vlivů: přesolování jídel, nadměrného přírůstku tělesné hmotnosti, životních konfliktů. Naopak jim prospěje pravidelný odpočinek, dostatek spánku a přiměřený tělesný pohyb.
     
  • Jak lze snižovat nebezpečí vzniku cukrovky? Omezit při stravování cukr a sladká jídla, denně pamatovat na tělesný pohyb, zvláště na chůzi, chránit se před chřipkou a dalšími virovými nemocemi.

Lékaři v prenatálních poradnách pátrají po dědičných chorobách už při první návštěvě těhotné ženy v poradně. Proto sepisují tzv. “rodinnou anamnézu”, ptají se na choroby rodičů a sourozenců. Při sebemenším podezření na možnost vzniku dědičné poruchy u vyvíjejícího se plodu odesílají ženu na podrobné vyšetření do speciální genetické poradny, aby v případě hrozícího nebezpečí mohla být poskytnuta odborná pomoc.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítětiGalén, Praha 2015