Hypotrofický plod

Hypotrofický plod - obrázek
Hypotrofický plod - obrázek

Hypotrofický je plod narozený v termínu, se všemi známkami zralého, donošeného plodu kromě porodní hmotnosti, která je výrazně nižší, pod 2800 g. Novorozenec má vzhled vyhublého dítěte, kůže je svraštělá, podkožního tuku je málo. Minimální zásoby glykogenu (v játrech, v srdci) podstatně snižují jeho odolnost při porodní tísni. Dvojčata jsou považována za hypotrofická, mají-li v termínu porodní hmotnost pod 2700 g.

Hypotrofie se u plodů projevuje po celou dobu nitroděložního vývoje, takže hypotrofické mohou být i plody nedonošené (předčasně porozené). Proto američtí porodníci zavedli termín “malý plod vzhledem ke gestačnímu věku”. Dnes jsou vypracovány tabulky hmotnosti plodů podle gestačního stáří, podle nichž je možné porodní hmotnost nedonošených plodů posoudit. Obdobné tabulky podle gestačního stáří jsou zpracovány i pro délku plodů.

Hypotrofické plody se rodí astenickým rodičkám, rodičkám s těžkými formami rané i pozdní gestózy, po krvácení v raných fázích gravidity. Existují přesvědčivé studie dokazující vyšší výskyt hypotrofických plodů u silných kuřaček a alkoholiček. Placenta bývá malá s četnými infarkty, často jsou celé kotyledony nahrazeny vazivovou tkání. Plodové vody bývá málo. Porody probíhají obvykle normálně a rychle. Hypotrofičtí novorozenci musí být ošetřováni stejně jako nezralí.

V prenatálních poradnách je prováděna depistáž hypotrofických plodů sledováním růstu dělohy, měřením výšky děložního dna nad horním okrajem stydké spony a ultrazvukovým screeningem.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítětiGalén, Praha 2015