Programovaný porod

Programovaný porod - obrázek
Programovaný porod - obrázek

Jde o uměle vyvolaný porod v řádném termínu ukončení těhotenství. Těhotenství se obvykle takto ukončuje na žádost těhotné ženy, a to aniž jsou k tomu zdravotní důvody. Vyvolání porodu je možné více způsoby. Návrh a provedení takového porodu by měl vždy schválit jen velmi zkušený porodník.

Jako přednos plánovaného porodu se uvádí, že probíhá v denní době a v ter­mínu, který si žena sama předem naplánovala. Rodička se často velmi aktivně účastní porodního děje, protože je psychicky připravená. Naproti tomu jsou uváděny zcela opodstatněné námitky, že programovaný porod není zcela přirozený a že nejsou plně využity všechny bio­logické faktory, které samovolně vyvolávají porodní činnost.

Není ovšem pravda, že programovaný porod musí být vždy bolestivější než porod přirozený. Záleží na použitém postupu. Maminky, které se pro programovaný porod rozhodnou, často vyžadují i epidurální analgezii, což dnes nečiní ve většině porodnic organizační problémy. Epidurální analgezie pak výrazně sníží porodní bolesti po některých porod vyvolávajících lécích.
 

Autoři: doc. MUDr. Tomáš Honzík PhD., Doc.MUDr. Antonín Pařízek, CSc.,