Těhotenství po gynekologických operacích

Těhotenství po gynekologických operacích  - obrázek
Těhotenství po gynekologických operacích - obrázek

Těhotné a rodičky s gynekologickou nebo porodnickou operací v anamnéze vyžadují v prenatální péči a při porodu zvláštní pozornost a sledování. Mají zásadně rodit v odborném ústavu.

Po operacích na děloze: po císařském řezu, myomektomii (odstranění myomu), vytětí děložní přepážky a dalších se v děložní stěně vytvoří jizva, která je místem možného prasknutí děložní stěny v těhotenství nebo za porodu. Tam, kde byl již proveden císařský řez starší technikou (řezem podélným na přední děložní stěně), je striktní indikace ukončit i stávající těhotenství opět císařským řezem. V ostatních případech je relativní indikace k císařskému řezu. Pokud okolnosti nasvědčují, že porod přirozenými cestami je bez rizika, musí být rodička celou dobu pozorně sledována, nemají být podávány prostředky zvyšující děložní stahy a k usnadnění a zkrácení vypuzovací doby se plod vybavuje kleštěmi nebo vakuumextraktorem. Po porodu musí být vždy děložní dutina v místě jizvy důkladně prohmatána, aby se vyloučila neúplná ruptura.

Po závěsných operacích, prováděných někdy u mladých žen k úpravě sestupu dělohy nebo ke korekci retroverze-flexe, se mohou někdy vytvořit srůsty, které vyvolávají bolesti a někdy jsou i příčinou nepravidelných poloh plodu. Aby se silným nucením ve druhé porodní době výsledek operace nezrušil, rozhoduje se porodník častěji k ukončení porodu extrakcí kleštěmi.

Po plastických operacích na poševních stěnách bývá někdy vysoko vyšitá hráz, která se za porodu obtížně rozvíjí. Je nutná vydatná epiziotomie, aby se předešlo trhlinám. Předchozí rozsáhlá poranění pochvy a hráze zhojená jizvami mohou být důvodem k porodu císařským řezem.

Po operacích na děložním hrdle: po nízké amputaci hrdla a po konizaci nebývá průběh těhotenství ani porodu narušen. Po vysoké amputaci hrdla bývají častější potraty znedostatečného uzávěru hrdla (proto se ostatně tento typ operace provádějí až u žen na sklonku fertilního období).

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015