Vysoký krevní tlak - hypertenze

Vysoký krevní tlak - hypertenze - obrázek
Vysoký krevní tlak - hypertenze - obrázek

U 40 až 50 % žen s hypertenzí před otěhotněním bývá těhotenství komplikováno pozdní gestózou, se všemi příznaky a také důsledky této těhotenské poruchy. V placentě se tvoří infarkty a ta často bývá insuficientní – funkčně méně výkonná. Hrozí riziko předčasného odlučování lůžka, plody bývají hypotrofické, častější jsou potraty a předčasné porody.

U těžších forem hypertenze není ženám doporučováno otěhotnět, a pokud otěhotní, je jim doporučeno umělé přerušení těhotenství.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015