Těhotné se srdeční vadou a oběhovými chorobami

Těhotné se srdeční vadou a oběhovými chorobami - obrázek
Těhotné se srdeční vadou a oběhovými chorobami - obrázek

Kardiopatie – srdeční vady – jsou dnes diagnostikovány u 1 až 2 % těhotných. Oproti nedávné situaci, kdy převažovaly srdeční vady získané, postrevmatické, jsou dnes častější vrozené vývojové srdeční vady (defekty síní nebo komor) obvykle po úspěšných operacích.

Prognózu srdeční vady v těhotenství stanoví kardiolog – odborník na choroby srdce – ve spolupráci s porodníkem. Vychází nejen z druhu srdečního onemocnění, ale i z funkčního stavu a výkonnosti těhotné. Podle sledovaných symptomů (dušnost, bušení srdce, tachykardie – rychlá srdeční akce, cyanóza – promodrávání kůže, únavnost, kašel, otoky, vykašlávání krvavého sputa) se kardiopatie v těhotenství zařazují do čtyř funkčních skupin – stupňů:

I. stupeň:

bez známek dekompenzace při námaze, tj. bez dušnosti, bušení srdce či jiných symptomů,

II. stupeň:

v klidu bez obtíží, při námaze lehké obtíže projevující se shora uvedenými symptomy,

III. stupeň:

se značnými námahovými obtížemi; již při lehčí zátěži se objevuje promodrávání, dušnost, srdeční palpitace (bušení), otoky, bolesti u srdce,

IV. stupeň:

S projevy dekompenzace i v klidu.

Zásady péče o ženy s kardiopatiemi v gestačním období:

Těhotenství u první a druhé funkční skupiny je přípustné, jsou ale nutné pravidelné kontroly nejen v prenatální poradně, ale vzhledem k možnostem výkyvů funkčního stavu oběhového systému i opakované kardiologické kontroly. Nároky na práci levého srdce a oběh jsou nejvyšší mezi 28. a 34. týdnem gravidity.

Otěhotní-li žena III. a IV. funkční skupiny, je jí doporučeno umělé ukončení těhotenství.

Z porodnického hlediska je důležitá prevence potratu, předčasného porodu, pozdní gestózy. Těhotné jsou nejméně 14 dnů před termínem porodu hospitalizovány, u těžších kardiopatií na speciálních odděleních.

Porod má být spojen s minimální námahou a má probíhat pokud možno bez komplikací (jako je protrahovaný porod, vyšší krevní ztráty). Aby se vyloučila námaha spojená s tlačením, ukončuje se častěji porod extrakcí plodu kleštěmi. Někdy se volí ukončení porodu na začátku děložní činnosti císařským řezem v přítomnosti kardiologa (na pracovišti vybaveném možnostmi moderní resuscitace).

Nedělka musí být kontrolována na začátku šestinedělí kardiologem a bývá propuštěna z porodnického oddělení až po 15 dnech na jeho doporučení a předána ke kontrolám do příslušného ambulantního zařízení.

Těhotné trpící srdečními chorobami by se měly před plánovaným těhotenstvím poradit s kardiologem a řídit se jeho doporučením. Mnohdy bývá doporučena prekoncepční léčba.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015