Zoonózy (antropozoonózy)

Zoonózy (antropozoonózy) - obrázek
Zoonózy (antropozoonózy) - obrázek

Toxoplazmóza

je onemocnění vyvolané prvokem (Toxoplasma Gondii) žijícím v trávicím ústrojí koček, psů, králíků, ptáků, bravu a skotu, z nichž se na člověka přenáší, nejčastěji potravou. Výskyt je asi jednou na 1000 těhotenství. Je zjištěno, že více než 15 % populace se s tímto infekčním činitelem setkala. Podle věku a prostředí, v němž vyšetřovaní žijí, lze sérologicky prokázat protilátky až u 60 % populace. Onemocnění probíhá u dospělých buď zcela latentně – skrytě, nebo formou mírné chřipky se zduřením uzlin, angínou, bolestmi hlavy, vše s mírným vzestupem teploty.Těhotná může být infikována toxoplazmózou v průběhu těhotenství nebo trpí latentní či chronickou formou, která v těhotenství může, ale i nemusí znovu vzplanout a přejít přes placentu na plod.

Infekce v embryonálním stadiu vývoje způsobí smrt embrya, a tím je vyvolán potrat. Plody infikované v embryonálním stadiu a přežívající jsou malformované (nevyvine se lební část hlavy nebo je hlava malá – mikrocefalie). Plody infikované později bývají postiženy toxoplazmatickou fetopatií projevující se zvětšeným objemem lební části hlavy a zmnožením mozkomíšního moku: hydrocefalií, postižením oční sítnice, vytvářením zvápenatělých ložisek v mozku. Někdy bývá zmnožena plodová voda – hydramnion. Přechod infekce na plod v posledních fázích těhotenství se může projevit až po narození opožděným tělesným a duševním vývojem.

Na možnost toxoplazmatické infekce je třeba myslet při chřipkových onemocněních se zduřením mízních uzlin, ovšem častěji se zpětně pátrá po příznacích onemocnění teprve po porodu mrtvého nebo malformovaného plodu. Protilátky lze prokázat kožními testy. Onemocnění plodu lze prokázat séroreakcí z pupečníkové krve.

Pro těhotné platí příkaz vyhýbat se přímému styku se zvířaty, která mohou být nositeli původců toxoplazmózy. Onemocnění lze v těhotenství léčit až po třetím měsíci gravidity, poněvadž používané léky mohou mít teratogenní účinek.

Listerióza

je onemocnění vyvolané listerií, bakterií, která je přenášena přímým kontaktem s domácími zvířaty a skotem. Předpokladem přenosu na plod je vniknutí bakterií do matčina krevního oběhu. Přestup placentou na plod se děje po pátém měsíci gravidity. Výskyt onemocnění je u 0,5 % těhotných.U těhotné má onemocnění nevýrazný průběh – většinou v podobě chřipkového onemocnění. Vzácněji se vyvine zánět ledvinné pánvičky. V podstatě každé horečnaté onemocnění v těhotenství může být důsledkem nákazy listeriemi. Bylo zjištěno, že i nadměrné a pozdní zvracení těhotných může být projevem nákazy listeriemi.

Porod může být předčasný, rodí se často plody nitroděložně odumřelé, jindy s příznaky těžké hypoxie (dušení) v děloze s modravým zbarvením kůže a obtížným dýcháním, zvracením, křečemi, někdy s příznaky zánětu mozkových blan nebo zánětu mozku.Někdy se tento stav vyvine až v prvních dnech po narození.Diagnóza je potvrzována nálezem listerií ve stolici. Nedělky a novorozence s potvrzenou diagnózou listeriózy je třeba izolovat.

Brucelóza 

je onemocnění přenášené potravou nebo přímým kontaktem s nemocným skotem. Dříve u skotu časté onemocnění, vyvolávající zmetání březích krav, je dnes již výjimečné. Infikuje-li se těhotná na začátku těhotenství, přejde mikrob placentou na plod, těhotenství obvykle skončí potratem. V plodu a plodové vodě lze prokázat původce – brucely. Onemocnění probíhá u člověka jako chřipkové onemocnění, vzácněji horečnaté. Průkaz je proveden sérologicky.

Ornitóza

je zoonóza vyvolaná virem napadajícím drůbež. Onemocnění se může přenést na člověka v ohniscích nákazy (na drůbežích farmách, v průmyslu zpracovávajícím drůbež). Nezdá se, že by specificky působil na těhotnou ženu. Má stejný význam jako virus chřipky. Těhotným ženám je však práce v ohniscích nákazy zakázána.

Těhotná se má úzkostlivě chránit před nákazou některým typem právě uvedených zoonóz. Měla by se tedy vyhýbat i blízkému styku s domácími zvířaty (se psy, kočkami, králíky, morčaty apod.) a při každém chřipkovém onemocnění raději vyhledat lékaře. Z uvedeného nemůže být vyvozeno, že u každé infikované těhotné se nákaza projeví tak drastickým poškozením plodu, jak je u jednotlivých zoonóz uvedeno.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015