Vyšetření sluchu

Vyšetření sluchu - obrázek
Vyšetření sluchu - obrázek

Zdravé ucho při podráždění zevním zvukovým stimulem produkuje vlastní zvuk způsobený kmitáním vláskových buněk ve vnitřním uchu (tzv. emise). Tohoto fenoménu využíváme ke screeningu  poruch sluchu 3.–4. den v porodnici.  Při nevýbavnosti otoakustických  emisí je nutné další, podrobnější vyšetření sluchových  kmenových potenciálů  (odborně  BERA/BAEP). V České republice se vyšetření sluchu pomocí této metody provádí jen asi v polovině  porodnic  a vyšetřovány jsou především děti rizikové. Hlavní překážkou  celoplošného screeningu  na našem území je ekonomická  stránka a nedostatečná úprava legislativy.

Autor: prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015