Rozvázání pracovního poměru (§ 48-73 Zákoníku práce)

Rozvázání pracovního poměru (§ 48-73 Zákoníku práce)  - obrázek
Rozvázání pracovního poměru (§ 48-73 Zákoníku práce) - obrázek

Výpovědí může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní a se zaměstnankyní trvale pečující o dítě mladší než tři roky jen zcela výjimečně v případech uvedených v § 52 písm. a, b, g, h a  § 53 a 54.

 

Zákoník práce