Vyšetření krevní skupiny "Rh minus"

Vyšetření krevní skupiny "Rh minus" - obrázek
Vyšetření krevní skupiny "Rh minus" - obrázek

Pozitivní výsledky vyšetření na RhD-negativní krevní skupiny u žen v I. trimestru těhotenství znamenají těhotenství s rizikem rozvoje RhD-aloimunizace u těhotných žen.

Podle doporučení odborné společnosti je v České republice všem ženám na začátku těhotenství prováděno vyšetření, jehož cílem je zjistit, zda  mají krevní skupinu "Rh minus" (odborně screening RhD-negativní krevní skupiny u těhotných žen).  V současnosti je krevní skupina "Rh minus" zjištěna ročně u více než 15 000 těhotných žen (odborně pozitivní screening) a těm je třeba uspokojivě zodpovědět následující otázky.

Co znamená, že mám krevní skupinu "Rh minus"?

Rozhodně to neznamená, že jste  nějak méněcenná. Naopak, svým  způsobem to znamená, že jste  "výjimečná", protože tuto krevní skupinu má v evropské populaci jen asi 15 % jedinců. Hovorově se někdy používá označení "pozitivní nebo negativní  Rh faktor", ale jediné správné označení je "RhD-pozitivní nebo RhD-negativní". V současnosti rozlišujeme na povrchu červených krvinek více než 45 antigenů "krevně skupinového systému Rh" a o tom, zda má jedinec krevní skupinu "Rh minus" nebo "plus", rozhoduje přítomnost nebo nepřítomnost pouze jediného z těchto antigenů, a to antigenu D.

Je moje krevní skupina "Rh minus" nebezpečná pro mě nebo pro miminko?

Žádná krevní skupina těhotné ženy není nijak nebezpečná ani pro miminko ani pro maminku. S trochou nadsázky a humoru lze dokonce říci, že není nebezpečná ani pro tatínka.

Proč se u těhotných žen krevní skupina "Rh minus" vyšetřuje?

Jedná se o snahu ochránit těhotné ženy s krevní skupinou "Rh minus", aby si kvůli současnému těhotenství nevytvořily protilátky, které by v příštím těhotenství mohly ohrozit plod nebo novorozence.

Pokud by totiž do krevního oběhu těhotné ženy s krevní skupinou "Rh minus" pronikly během těhotenství nebo při  porodu krvinky plodu s krevní skupinou "plus", mohla by si proti antigenu D, který sama na povrchu červených krvinek nemá, vytvořit protilátky anti-D.

Vytvoření vlastních protilátek anti-D  lze však zabránit včasným podáním injekce s protilátkou anti-D. Pro všechny těhotné ženy s krevní skupinou "mínus" je proto důležité, aby jim byla  podána injekce s protilátkou anti-D ve 28. týdnu těhotenství a znovu po porodu dítěte s krevní skupinou "plus".

Injekce s protilátkou anti­D se podává jen v těchto případech?

Injekce s protilátkou anti-D by měla být ženám s krevní skupinou "mínus" podána i po umělém ukončení těhotenství, spontánním potratu, odběru choriových klků nebo plodové vody atd.

Proč je podání injekce s protilátkou anti­D důležité?

Podání injekce s protilátkou anti-D představuje určitou formu očkování. Není-li ve výše  zmíněných situacích ženě injekce podána, může si žena vytvořit vlastní protilátky anti-D. Takto vzniklé protilátky ale v dalších těhotenstvích volně pronikají placentou a mohou způsobit rozpad červených krvinek u ještě nenarozeného dítěte nebo novorozence, pokud bude mít krevní skupinu "plus". Mohou nastat zbytečné komplikace a v nejzávažnějších případech může dojít i k úmrtí plodu nebo novorozence.

Pojišťovny podání injekce běžně proplácejí, nebo jsou problémy?

Injekce s protilátkou anti-D je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Odborná společnost proto vydala pro lékaře metodický pokyn, jak postupovat. Důležité však je zlepšit informovanost i samotných budoucích maminek. Ženy  s krevní skupinou "Rh minus" si potom mohou lépe pohlídat, aby jim v indikovaných případech byla injekce skutečně podána, a předejít tak možným komplikacím v dalších těhotenstvích.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015