Zhoubné nádory a autoimunitní onemocnění

Zhoubná nádorová onemocnění se většinou léčí chemoterapií. Jenže některá nádorová onemocnění jsou na chemoterapii velice citlivá a dochází k ničení kostní dřeně. Pak tedy následuje transplantace vlastními krvetvorn‎ými buňkami. Nejčastější diagnózy jsou nádory mozku u dětí, nádory svalů, kostí i zárodečn‎ých tkání, neuroblastómy a další.

Mezi autoimunitní onemocnění patří roztroušená skleróza, Crohnova choroba či juvelní chronická artritida atd. I tato onemocnění se standardně léčí chemoterapií avšak s následnou transplantací vlastních krvetvorn‎ých kmenových buněk.

Zcela novou oblastí, která využívá právě kmenové buňky získané z pupečníkové krve je tzv. regenerativní medicína. Nejde o využití krvetvorn‎ých kmenových buněk, o kterých byla řeč, ale o využití zcela jiných buněk získaných z pupečníkové krve. Klinické studie s pomocí vlastních kmenov‎ých buněk z pupečníkové krve byly použity při diabetu typu 1., traumatických poruchách mozku, dětské mozkové obrně a dalších.

V budoucnu se v regenerativní medicíně očekává velice v‎ýznamný pokrok ve využití kmenových buněk z pupečníkové krve.

Transplantace krvetvorných buněk se dnes používá při léčbě více jak 70ti různých onemocnění.