ARCHIV BUNĚK 125. - Léčba pomocí kmenových buněk I.

Nepodléhejme beznaději

Úspěšnou léčbu pacienta trpícího leukémií cestou nitrožilní infuze buněk kostní dřeně pocházejících od HLA-identického sourozence, tj. sourozence s typem tkání identickým z hlediska sytému humánních leukocytárních antigenů oznámili E. Donall Thomas a jeho spolupracovníci v roce 1975. Transplantace kostní dřeně se z vysoce rizikového zásahu, prováděného v naprostém zoufalství v případě ohrožení života různými chorobami, stala široce akceptovanou terapií. Masovému rozšíření nové léčebné metody s obrovským dosahem, pro který byla odměněna Nobelovou cenou, napomohla celá řada objevů v oblasti hematologie a imunologie. Vyšlo najevo, že pro úspěšnou transplantaci kostní dřeně mezi jedinci téhož druhu je nutná co největší shoda hlavních antigenů identifikujících tkáň (histokompatibilní antigeny, humánní leukocytární antigeny – HLA). Vědci také odhalili, že za komplikace spojené s transplantací buněk pocházejících od jiného jedince (alogenní transplantace) jsou odpovědné převážně T-lymfocyty.

Po transplantacích s využitím sourozeneckých dárců byly později provedeny transplantace kmenových buněk pocházejících od nepříbuzného dárce a jako zdroj kmenových buněk se vedle kostní dřeně objevila také transplantace mononukleárních buněk získaných z periferní krve.

V roce 1989 byla jako nový zdroj kmenových buněk popsána pupečníková krev a ještě téhož roku následovala první úspěšná transplantace pupečníkové krve. Eliane Gluckman a jeho spolupracovníci zjistili dokonalou shodu HLA mezi chlapcem, který trpěl Fanconiho anémií, a jeho nově narozeným sourozencem a pacient se po transplantaci pupečníkové krve pocházející od jeho sourozence uzdravil. Šlo o první klinický důkaz toho, že pupečníková krev je opravdu vyhovujícím zdrojem kmenových buněk, vhodným pro rozšíření možností transplantační léčby.

Bezpečnost léčby pomocí buněčných preparátů obsahujících krvetvorné kmenové buňky se postupně zvyšovala, úmrtnost v souvislosti s transplantací se zejména díky účinnější obraně proti infekcím podstatně snížila. Vzhledem k relativně malému množství kmenových buněk obsaženému v jednotce pupečníkové krve, již lze pacientovi podat, se úspěšné transplantace prováděly zejména u dětí, nicméně podle novějších údajů se tato metoda dá aplikovat už i u dospělých.

Zdroj: Cryo-Save CZ

Témata: