ARCHIV BUNĚK 177. - Kmenové buňky z pupečníkové krve

 

SOUČASNÉ OBLASTI APLIKACE KMENOVÝCH BUNĚK

 • Předevsím u transplantací kostní dřeně
 • V soušasné době se dá využít v léčbě 88 nemocí:

Maligní nádorová onemocnění:
leukémie, některé typy zhoubných nádorů, neuroblastom, myeloma multiplex atd.

Vážné poruchy krvetvorby:
Fanconiho anémie, aplastická anémie, Evanův syndrom atd.

Poruchy imunitního systému:
vážné stavy imunodeficience, Wiskottův-Aldrichův syndrom atd.

Lipozomální onemocnění:
osteopróza, Leshův-Nyhanův syndrom, Gaucherova nemoc atd.

Autoimunitní onemocnění:
roztroušená skleróza, revmatoudní artritida atd.

 

SPECIFIKA KMENOVÝCH BUNĚK Z PUPEČNÍKOVÉ KRVE

 • Pupečníková krev je bohatým zdrojem mladých a kvalitních kmenových buněk
 • Pupečníkovou krev lze odebrat snadno a bez jakehokoli rizika
 • Kmenové buňky lze použít k léčbě mnoha onemocnění
 • Pro nemocného není nutno hledat donora
 • Kmenové buňky z pupečníkové krve lze často využít i pro léčbu příbuzných
 • U autotransplantátu nehrozí nebezpečí odmítavé reakce organismu

MOŽNOST VYUŽITÍ KMENOVÝCH BUNĚK V BUDOUCNU

 • Terapeutické využití
  Parkinsonova nemoc
  Alzheimerova nemoc
  Srdeční infarkt
  Úrazy mích
  Diabetes mellitus
  Mozková mrtvice
  Onemocnění jater
 • Stavba orgánů
 • Genová manipulace
 • Nitroděložní transplantace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témata: