ARCHIV BUNĚK 51. - Posudek k vlivu redukce objemu zbytkové pupečníkové krve 3.

__ADV__SHRNUTÍ

 

Při uskladnění zbytkové pupečníkové krve se prosadilo snížení celkového objemu redukcí erytrocytů a objemu plazmy u všech veřejných a mnoha privátních bankách pupečníkové krve. Důvodem je, že větším počtem výzkumných prací byly vyvinuty způsoby postupu, které nevedou k žádné ztrátě  kmenových a prekurzorových buněk, která by stála za zmínku. Proto je v publikaci [5] popsán zlepšený růst humánních krevních kmenových tělísek z filtrované zbytkové pupečníkové krve v imunokompetentních myších. Dále bylo publikováno, že snížený objem konečného produktu by mohl vést ke zvýšené životaschopnosti progenitorových buněk po rozmrazení.Navíc snížený objem transplantátu umožňuje redukci dávky DMSO při transplantaci preparátů do pacientů.  To vede k velmi nízké infúzí podmíněné hemolýze a toxicitě DMSO. Také zde uvedené, vědecky fundované výsledky prokázaly výhodu snížení celkového objemu redukcí erytrocytů a objemu plazmy.Na závěr je třeba zmínit, že snížení objemu redukuje náklady, zejména na tekutý dusík a skladovací tanky při skladování preparátů.Celkem posouzeno skladování veškeré zbytkové pupečníkové krve pro biologickou funkci způsobuje ekonomicky pouze nevýhody.  

zdroj: Doc. MUDr. Hans Martin, ARCHIV BUNĚK

Témata: