Encyklopedie

Gastrointestinální systém

>

V těhotenství se zvyšují požadavky na výživu včetně minerálů
a vitaminů, neboť část energie získané potravou předává matka
vyvíjejícímu se plodu. Chuť k jídlu je v těhotenství obvykle větší,
takže i příjem potravy je větší. Jedním z nejčasnějších příznaků
těhotenství je nauzea a zvracení, event. ranní nevolnosti, které se
objevují mezi 4. a 8. týdnem a ustávají asi v polovině II. trimestru.
Etiologie není známá, je však dávána do souvislosti se zvýšenou
hladinou progesteronu a hCG a se sníženým tonem hladkého svalstva
žaludku. Těhotné s těmito obtížemi mají sníženou chuť k jídlu, snížený
příjem potravy, někdy nastává i úbytek na váze a nutnost parenterální
výživy.

Dutina ústní

V dutině ústní se zvyšuje tvorba slin, může se snížit pH a zvyšuje
se kazivost zubů. Zvýšená kazivost zubů v těhotenství není způsobena
snížením obsahu kalcia v zubech, neboť dentin není vaskularizován,
a proto ani metabolizován (na rozdíl od kostí, kde je kalcium
v těhotenství mobilizováno). Dásně jsou hyperemické, hypertrofické,
často křehké a snadno po malých traumatech krvácejí. Může to být
způsobeno zvýšenou hladinou estrogenů a nedostatkem vitaminu C. Někdy
podobné příznaky pozorujeme i při dlouhodobém podávání orálních
kontraceptiv. Úprava dásní do stavu před těhotenstvím nastává obvykle
na začátku šestinedělí.

Gastrointestinální systém

Střevní motilita je v těhotenství snížena v důsledku zvýšené hladiny
progesteronu, který způsobuje snížení tvorby motilinu. Motilin je
hormon peptidové povahy stimulující tonus hladkého svalstva žaludku
a střeva. Vyprazdňování žaludku je zpomaleno, zvyšuje se tvorba
gastrinu (tvoří se také v placentě), následkem toho se zvyšuje objem
žaludku a snižuje se jeho pH. Doba potřebná k průchodu potravy trávicí
trubicí je v těhotenství prodloužena, důsledkem je zvýšené vstřebávání
vody a častý výskyt zácpy.

Žlučník

Funkce žlučníku je těhotenstvím ovlivněna také. Snižuje se tonus
hladkého svalstva stěny žlučníku, jeho vyprazdňování je zpomaleno, je
neúplné, žluč je více vazká a zvyšuje se pohotovost k tvorbě žlučových
kamenů.

Játra

V průběhu normálního těhotenství v játrech nenastávají morfologické
změny, ale pouze změny funkční. Zvyšuje se aktivita alkalické fosfatázy
(je pravděpodobně ovlivněna izoenzymy, které se tvoří v placentě),
zvyšuje se tvorba cholesterolu, globulinů a fibrinogenu. Snižuje se
produkce albuminu, a tak se snižuje i albumino/globulinový kvocient.
Snižují se hodnoty nebílkovinného dusíku a kyseliny močové. Beze změn
zůstává koncentrace 5-nukleotidázy, bilirubinu, transamináz a žlučových
kyselin.