Tlumení porodních bolestí

Tlumení porodních bolestí - obrázek
Tlumení porodních bolestí - obrázek

Porodní bolest je jedinou bolestivou reakcí člověka, která nevzniká z důvodů nemoci. Jedná se o účelnou reakci, která připravuje těhotnou ženu na očekávaný porod. Jiný význam bolesti u porodu se dosud nepodařilo prokázat.

Prožitky porodních bolestí jsou velmi individuální. Roli sehrává celá řada aspektů. Závisí na fyzické dispozici a psychické pohodě rodící ženy, význam mají sociální a kulturní vlivy. Dokonce i jedna žena může každý svůj porod prožívat zcela odlišně.

Účinný postup proti bolestem při porodu dnes očekává většina rodiček, žádají tišení porodních bolestí neboli porodnickou analgezii. V současné době je známo hodně metod a zlepšené techniky porodnické analgezie nabízejí široké možnosti. Metody porodnické analgezie se od sebe navzájem odlišují podle své účinnosti, délky analgetického působení a technické náročnosti.

Je-li metoda porodnické analgezie, kterou si žena vybrala, správně a ve správný okamžik podána, pak může tišení porodních bolestí, vedle jinak příjemných vlastností, přispět ke snížení porodnických komplikací jak u matky samotné, tak i u jejího dítěte.

Pro použití metod porodnické analgezie dnes platí tyto základní podmínky: žádná metoda nesmí ovlivnit zdraví matky ani dítěte, neměla by ovlivnit činnost dělohy, a přitom všem by měla být dostatečně analgeticky účinná.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015