Nepravidelnosti plodové vody

Nepravidelnosti plodové vody - obrázek
Nepravidelnosti plodové vody - obrázek

Nepravidelnosti plodové vody se projeví dvěma způsoby: buď je plodové vody více až nadměrně více, nebo je jí méně.

Zmnožená plodová voda – hydramnion, polyhydramnion: větší množství amniové tekutiny do 2 l je označováno jako zmnožení, nad 2 l jako hydramnion nebo polyhydramnion. Středně velké hydramnion (3 až 4 l) je pozorováno u 1 % porodů.

Příčina zmnožení plodové vody není vždy zcela jasná. Buď je zvýšená její tvorba, nebo je porucha v jejím vstřebávání. Pro druhý mechanismus svědčí častější výskyt hydramnií při zrůdném vývoji plodů s vrozenou srdeční vadou a při překážkách v placentárním oběhu.

Hydramnion se jeví na první pohled zvětšeným kulovitým břichem těhotné. Také děloha je kulovitá a lze na ní vyvolat fenomén fluktuace: jestliže se položí jedna ruka dlaní na podbřišek a pak se špičkami prstů druhé ruky na opačné straně na břišní stěnu klepne, zaznamená dlaď náraz tekutiny. Plod je velmi pohyblivý, plodové ozvy jsou špatně slyšitelné. Při hydramniu se musí v první řadě pomýšlet na možnost malformace plodu, proto je nezbytné ultrazvukové vyšetření. U normálně vyvinutých plodů bývá někdy pozorováno atypické držení plodu, často zaujímající pozici plovoucí žáby.

Těhotná si stěžuje na obtížnou pohyblivost, na bolesti v břiše, únavu, dušnost, otoky dolních končetin. Kůže na břiše je napjatá a lesklá. Pohyby plodu těhotná ani nevnímá.

Obraz hydramnia se může vyvinout vzácně již v druhém trimestru těhotenství, obvykle u jednovaječných dvojčat, když se vytvořila překážka v placentárním oběhu, nebo při zrůdných plodech. Břicho se zvětší v několika dnech, nemocná si stěžuje na dušnost. Projeví se známky srdeční dekompenzace. To je obraz tzv. akutního hydramnia. Jedinou léčebnou možností je protržení vaku blan (hrdlo bývá pootevřené) a pomalý odtok plodové vody k vyvolání předčasného porodu. Jinak by těhotná byla ohrožena dechovou a srdeční dekompenzací.

Hydramnion se ale obvykle vyvíjí pomalu, spíše v posledních týdnech těhotenství. Pak nepůsobí tak velké obtíže jako akutní forma, těhotná se na zvětšený objem dělohy adaptuje. Těhotenství však často končí předčasným odtokem plodové vody.

Snížené množství plodové vody – oligohydramnion – je stav, kdy v plodovém vejci je méně než 500 ml amniové tekutiny. Bývá u těhotných s hypoplastickou – nedokonale vyvinutou dělohou, v případě amniových srůstů a při některých vývojových vadách plodu, kdy se amniové tekutiny tvoří málo. Vývoj plodu se dokončuje v omezeném prostoru a plod je nucen zaujímat nepřirozenou pozici. Proto jsou časté poruchy držení plodu, vrozené luxace kyčelních kloubů, vrozené vady páteře a končetin.

Projeví se obvykle až na konci těhotenství tím, že děloha je menší, její stěny jakoby obepínaly plod, který je zpravidla dobře hmatný. Vnímání pohybů je bolestivé. Za porodu jsou děložní stahy bolestivě vnímány. Vak blan je nutno protrhnout, bývá pevný, sám by nepukl.

Předčasný odtok plodové vody, tj. před začátkem porodu, je asi u 10 % rodiček. Obvykle brzy nato začnou děložní stahy (v 80 % do 24 hodin). Čím je těhotenství mladší, tím delší bývá interval mezi odtokem plodové vody a nástupem děložních stahů, až i několik týdnů.

Příčina předčasného odtoku plodové vody je jasná jen při insuficienci děložního hrdla a traumatu. Je možné připustit vliv těžké tělesné práce a otřesů. Také zánět blan v dolním pólu plodového vejce může předčasné puknutí blan vyvolat.

Při předčasném odtoku plodové vody může vyhřeznout klička pupečníku, vzniká nebezpečí infekce amniové dutiny. Předčasný odtok plodové vody je jednou z nejčastějších příčin předčasných porodů a odhaduje se, že je zodpovědný za třetinu perinatálních úmrtí nezralých novorozenců. Průkaz, že odtékající tekutinou je plodová voda, je možný testy, které prokáží její alkalickou reakci, a vyšetřením v zrcadlech.

Po odtoku plodové vody je nezbytná okamžitá hospitalizace a uložení těhotné v klidu na lůžku. Léčebný postup se řídí pokročilostí těhotenství. U těhotenství staršího než 36 týdnů se vyčkává 24 hodin a pak se obvykle vyvolají děložní stahy medikamentózně. U mladších těhotenství je snaha je prodloužit (viz Hydrorrhoea amnialis). K prevenci infekce jsou podávána antibiotika, k tlumení děložní činnosti léky typu tokolytik.

Infekce plodového vejce při předčasném odtoku plodové vody se projeví horečkou, vzestupem počtu bílých krvinek, vysokou hladinou C-reaktivního proteinu, páchnoucím výtokem z dělohy, citlivostí dělohy. Zvýšení hladiny C-reaktivního proteinu ostatním projevům infekce předchází.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítětiGalén, Praha 2015