Nepravidelnosti pupečníku

Nepravidelnosti pupečníku - obrázek
Nepravidelnosti pupečníku - obrázek

Úchylky v délce pupečníku se jeví jako pupečník krátký, dlouhý nebo relativně krátký.

Krátký pupečník (pod 40 cm) bývá pří nízkém nasedání lůžka, velmi krátký (pod 20 cm) při některých vývojových vadách plodu.

Dlouhý pupečník, nad 70 cm a často i více, se může otočit jednou i vícekrát kolem těla plodu (krku, trupu, končetin), takže se z něho nakonec může stát pupečník relativně krátký.

Krátký pupečník bývá příčinou nepravidelných poloh plodu (šikmých a příčných), předčasného odlučování placenty, zástavy porodu ve druhé porodní době, hypoxie plodu, zejména, když se smyčka kolem těla plodu utáhne. Může při porodu prasknout.

Otočení pupečníku kolem plodu je asi u pětiny porodů, nejčastěji kolem krčku. Pokud je pupečník otočen volně, nebrání průtoku krve. Za porodu se může klička pupečníku kolem těla utáhnout a průtok krve vázne, u plodu se projeví známky hypoxie, dokonce může zemřít. Může se to stát i před porodem, mluví se o uškrcení – strangulaci pupečníku. Hypoxie z utažení pupečníku za porodu se pozná podle zpomalení ozev plodu, zprvu za kontrakcí, později trvalého. Porod musí být neprodleně ukončen.

Dlouhý pupečník může naléhat, být v dolním pólu plodového vejce ve stejné výši nebo níže než naléhající část a při odtoku plodové vody vyhřeznout před naléhající část do pochvy.

Nepravidelnosti inzerce pupečníku do placenty. Pupečník může ústit do okraje placenty, úpon může být vidlicovitě rozdělený. Vzácně se upne pupečník do tenkých blan a od místa úponu probíhající pupečníkové cévy v tenkých blanách. Probíhají-li v blanách v dolním pólu plodového vejce, stávají se vcestnými (jsou v cestě plodu procházejícího porodním kanálem) a je nebezpečí, že by mohly být při puknutí blan roztrženy a plod by vykrvácel. Tyto cévy lze při vyšetření hmatat jako pulzující pružné pruhy, které se nedají odsunout do strany, zatímco naléhající pupečník s podobným pohmatovým nálezem se do strany odsunout dá. Jsou-li takové vcestné cévy zjištěny, ukončí se porod císařským řezem.

Uzly pupečníku se mohou vytvořit na původně dlouhém pupečníku, když plod v době fyziologického hydramnia proklouzne jeho kličkou. To je tzv. uzel pravý, který se v těhotenství neprojeví. Utáhne-li se v průběhu porodu, vyvolá stejné příznaky jako strangulace pupečníku.

Uzlovitý útvar na pupečníku může vytvořit nahromadění rosolu na krátkém úseku pupečníku anebo vzniká rozšířením pupečníkové žíly – to je uzel nepravý.

Jiné nepravidelnosti pupečníku. Zkroucení (torze) pupečníku podél jeho dlouhé osy na krátkém úseku může vyvolat stejné příznaky jako strangulace. Vzácně se na pupečníku mohou vyvinout nádory. Roztržení pupečníku nebo jeho natržení je možné při rychlém, překotném porodu, je-li pupečník krátký, obvykle se pozná po porodu placenty: na pupečníku je krevní výron. Zadní plodová voda bývá krvavě zbarvená.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítětiGalén, Praha 2015