Alkohol a těhotenství

Alkohol a těhotenství - obrázek
Alkohol a těhotenství - obrázek

V našich zemích je alkohol blahosklonně tolerovanou drogou, jejíž povšechně devastující účinky jsou bagatelizovány. Je to zejména tím, že na alkohol vzniká návyk většinou pomalu a důsledky alkoholového návyku nejsou na první pohled tak patrné. Alkohol je dnes nejčastější příčinou mentální retardace plodu. Chronická konzumace alkoholu těhotnou ženou souvisí se samovolným potratem, předčasným odloučením placenty, poruchou výživy plodu, poruchami chování dítěte.

Snáze vysvětlíme potřebu abstinence ženě, která pije alkohol příležitostně, než ženě, která má s alkoholem problémy. Bylo by výhodné, kdyby si žena často a hodně holdující alkoholu nechala potřebu abstinence vysvětlit ještě před těhotenstvím, než se o to pokoušet v jeho průběhu. Někdy se stává, že právě těhotenství může být dostatečným důvodem ke změně chování.

Děti alkoholiček mívají nápadně malou hlavu, tenký horní ret, široký kořen nosu, bývají krátkozraké a často šilhají. Projevuje se u nich porucha tvorby zubů. Mohou mít i vážně poškozený mozek i srdce. Bývají hyperaktivní, mají problémy s chováním a učením, často je postižen jejich intelekt. Tyto příznaky se označují jako fetální alkoholický syndrom.

Fetální alkoholický syndrom se dělí do několika stupňů, právě podle závislosti na konzumované dávce. Pití alkoholu během prvního trimestru je spojeno s psychickými poruchami dítěte, růstová retardace a neurologické poruchy se projevují při pití ve II. a III. trimestru. Často se všechny projevy vyskytují najednou. Ženy, které chronicky požívají alkohol, trpí často poruchou výživy, protože alkohol potlačuje chuť k jídlu.

Těhotné ženy by neměly požívat alkoholické nápoje v jakékoliv formě, nejen destiláty, ale ani víno a pivo. Na druhé straně příležitostný doušek piva dítě nikterak neohrozí.

Omezení v konzumaci alkoholických nápojů platí i pro kojící matky. Alkohol totiž zcela volně přechází do mléka.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015