Kouření a reprodukce

Kouření a reprodukce - obrázek
Kouření a reprodukce - obrázek

Kouření poškozuje celý organismus, v souvislosti s reprodukcí jsou tyto vlivy velmi výrazné.

Kouření u mužů: kouření u mužů snižuje schopnost erekce, navíc zhoršuje kvalitu spermií (spermie jsou u kuřáků pomalejší) a snižuje jejich počet (kuřáci mají méně spermií).

Kouření u ženy: kouření má na ženu velký a negativní vliv. A to jak pokud jde o dobu oplodňování, tak zejména po dobu celého těhotenství a kojení. Obecně mají kuřačky vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění a mozkové mrtvice při užívání hormonální antikoncepce. Jakkoli je dnes používaná antikoncepce bezpečnější než před lety, tento vztah stále platí.

Kuřačky mají častěji bolestivou a nepravidelnou menstruaci, častější je i její vynechání. U kuřaček je nižší úspěšnost léčby neplodnosti a vůbec vyšší riziko primární i sekundární neplodnosti. Kuřačky mají až o dva roky dříve menopauzu (menopauza odborný termín pro poslední menstruaci v životě ženy), která zahajuje období přechodu (odborně klimakterium). U kuřaček se oproti nekuřačkám častěji vyskytují nepříjemné příznaky. Obecně toto období kuřačky snášejí hůře než nekuřačky. Kouření znamená také vyšší riziko rakoviny děložního hrdla a tendenci k mužskému tvaru těla, je vyšší sklon k tzv. centrální obezitě.

 

Autoři: MUDr. E. Králíková, CSc., prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.  Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015