kouření

Kouření a těhotenství - obrázek
U kuřaček je vyšší pravděpodobnost mimoděložního těhotenství a častější samovolné potraty. Je u nich dokonce i vyšší pravděpodobnost poškození plodu, zejména v souvislosti s vývojem malých cév, častěji vznikají deformity prstů na ruce. V těhotenství...
Kouření a reprodukce - obrázek
Kouření poškozuje celý organismus, v souvislosti s reprodukcí jsou tyto vlivy velmi výrazné. Kouření u mužů: kouření u mužů snižuje schopnost erekce, navíc zhoršuje kvalitu spermií (spermie jsou u kuřáků pomalejší) a snižuje jejich počet (kuřáci...