ARCHIV BUNĚK 77. - Využití různých kmenových buněk v klinické praxi 2. část

ONEMOCNĚNÍ, PRO KTERÉ BYLA INDIKOVÁNA TRANSPLANTACE PUPEČNÍKOVÉ KRVE 

Maligní onemocnění
-         akutní i chronická lymfocitární leukemie
-         akutní i chronická myeolidní leukemie
-         juvenilní myelomonocytární leukemie
-         lymfom
-         myelodysplatický syndrom
-         neuroblastom

Ne-maligní onemocnění
-         adrenoleukodystrofie
-         amegakaryocytární trombocytopenie
-         Blackfan-Diamondova anemie
-         dědičná dysketarosa
-         Fanconiho anemie
-         Gunterova choroba
-         Hurlerův syndrom
-         Hunterův syndrom
-         osteoporoza
-         těžká aplastická anemie
-         thalasessemie
-         a další

Výhody pupečníkové krve
-         Poměrně snadno dostupný zdroj hematopoetických kmenových buněk
-         Snadný a bezpečný odběr s minimálním rizikem pro dárce
-         S pomocí běžných skríninkových metod je možné prakticky vyloučit riziko infekce

Potencionální nevýhody
-         Nedostatek klinických a genetických informací o nepříbuzenských dárcích
-         Úspěšnost transplantací by mohla být nižší než u kostní dřeně a progenitorních buněk z periferní krve
-         Nejasný zůstává možný dopad přenosu mateřských T-buněk v pupečníkové krvi
-         Jen velmi málo informací o dopadu transplantací na imunitní systém příjemce
-         V případě selhání jedné dávky nepříbuzenské transplantace již není možné získat identickou dávku pupečníkové krve

Nejasné porodnické otázky
-         Sbírání pupečníkové krve nese nepatrné riziko pro matku a novorozence v případě respektování běžných postupů
-         Sporné otázky se týkají spíše komerčního uchovávání
 
Největší banka pupečníkové krve v současnosti je umístěna v New Yorském Blood Center, které uchovává více než 15 000 vzorků zmražené HLA-typizované pupečníkové krve. Další velké banky existují v USA, Evropě (Miláno, Düsseldorf, Paříž, Madrid apod.) a v Japonsku. Kromě veřejných bank pupečníkové krve existují i privátní společnosti skladující zmraženou pupečníkovou krev.
Kromě otázek kvality skladované krve, zejména s ohledem na testování přítomnosti různých virových onemocnění zůstává řada otevřených otázek v souvislosti se skladováním zmražené pupečníkové krve:

-         dosažení specifických a konkrétních regulací pro skladování zmražené pupečníkové krve
-         získání odpovídajících finančních prostředků
-         dopad rozsáhlých programů skladování pupečníkové krve na veřejné zdraví

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK, gyne.cz

 

Témata: