Přeprava pupečníkové krve

Odebraná pupečníková krev se spolu s  příslušnou dokumentací přepraví pověřenými pracovníky tkáňového zařízení do zpracovatelské laboratoře. Transport zabezpečuje přímo tkáňové zařízení, které obdrželo na přepravu prázdných i použitých odběrových setů povolení k distribuci od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Pracovníci přepravy zajišťují udržení optimálních podmínek pro transport biologického materiálu (po celý čas od odběru pupečníkové krve až po její odevzdání v tkáňové laboratoři kontinuálně monitorují fyzikální podmínky transportu, tj. především teplotu).

Témata: