pupečník

Aktualizovaný seznam porodnic, kde se odebírá pupečníková krev - obrázek
UCHOVÁNÍ PRO VLASTNÍ POTŘEBU   DAROVÁNÍ PUPEČNÍKOVÉ KRVE     JIHOČESKÝ KRAJ           Nemocnice České Budějovice, a.s.   B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice   Tel.: +420 387 871 111 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.   U Nemocnice 380/III.,...
Banka pupečníkové krve ČR vznikla jako neziskový projekt Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. Zabývá se výhradně zpracováním darované pupečníkové krve, nebo příbuzenskými odběry na základě lékařské indikace. Pupečníková krev je velice...
Rodinná banka CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., (dále jen CBC CZ) byla založená v roce 2003 a do roku 2009 společně s neziskovou organizací a biobankou Eurocord-Slovakia, zabezpečovala zprostředkování odběrů pupečníkové krve. V souvislosti s ...
Odběr a příprava transplantátu z pupečníkové krve má velký význam zejména pro ty rodiny, kde se již vyskytlo u sourozence onemocnění léčitelné transplantací krvetvorných kmenových buněk. Připravený transplantát z pupečníkové krve může pomoci tedy...
Uskladněná pupečníková krev pro vlastní potřebu dítěte je v případě nemoci neustále připravena v rodinné bance a tím máte zajištěn rychl‎ý a výhradní přístup ke krvetvorným kmenovým buňkám. Skladování je v dnešní době již tak kvalitní, že se může...
Pokud se rozhodnete, že si pupečníkovou krev necháte odebrat, stojíte pře dvěma možnostmi co s ní dál. Již souhlasem k odběru pupečníkové krve jste udělali zcela správný‎ krok, protože pupečníková krev je vzácná tekutina a neměla by skončit jako...
Transplantát z pupečníkové krve je zamrazen a uskladněn při teplotě – 196°C v parách tekutého dusíku. Za normálních tepelných podmínek probíhají v buňkách soustavně biochemické reakce, různé molekuly vzájemně reagují – zanikají a vznikají nové....