Skladování pupečníkové krve

Transplantát z pupečníkové krve je zamrazen a uskladněn při teplotě – 196°C v parách tekutého dusíku. Za normálních tepelných podmínek probíhají v buňkách soustavně biochemické reakce, různé molekuly vzájemně reagují – zanikají a vznikají nové. Tyto procesy se souhrnně nazývají metabolismus buňky. Čím je metabolismus rychlejší, tím rychleji buňky stárnou. Právě však díky zamrazení se život v buňce prakticky zastaví a po celou dobu uskladnění se buňka téměř vůbec nemění. Proto i po rozmrazení transplantátu jsou vlastně buňky tak staré, jako v době, kdy byly zamrazeny, i když to bylo před mnoha lety.

 

Témata: