Těhotenství A-Z - Novorozenec a kojenec

Předčasně narozené děti - obrázek
Narození miminka, nového člena rodiny, je jedním z nejkrásnějších okamžiků pro každou maminku a současně celou rodinu. V průběhu  těhotenství  je věnována velká pozornost postupně se zvětšujícímu bříšku. Rodiče přemýšlejí o jménech,...
Jaký je rozdíl mezi nezralými dětmi? - obrázek
Zahájení péče o nezralé děti není ve světě jednotné, většinou odráží socioekonomické podmínky každého státu. Ve většině vyspělých zemí světa je zahajována intenzivní péče o nezralé děti v 24. týdnu těhotenství, kdy tyto děti jsou...
Jak probíhá předčasný porod - obrázek
Porod nezralého miminka se zásadně neliší od porodu dítěte v termínu. Probíhá buď přirozenou cestou, nebo císařským řezem. Závěry studií neprokázaly jakýkoliv profit císařského řezu před porodem přirozeným. Průběh porodu spíše závisí na...
Inkubátor – první obydlí? - obrázek
Na udržení tělesné teploty vynakládá nezralý novorozenec velké množství energie, která mu pak jinde schází. Inkubátor slouží jako prostředek termoneutrálního prostředí k udržení optimální teploty. Miminko je uložené v inkubátoru v měkkých dekách,...
Jaké jsou nejčastější problémy nezralého miminka? - obrázek
Jaké množství diagnóz bude mít miminko po pobytu v porodnici napsané v propouštěcí zprávě, to na samém začátku nikdo neví. Porucha dýchání (RDS, z angl. Respiratory  Distress Syndrome,  syndrom dechové tísně) a oběhu jsou...
Jak se nezralý novorozenec vyživuje? - obrázek
Hlavním cílem v péči o nezralé novorozence je jejich výživa mlékem, vyživování infuzemi se snažíme omezit na nejkratší možnou dobu. K tomuto cíli však někdy vede velmi trnitá cesta. Existuje  mnoho komplikací, které mohou příjem...
Kdy půjde nezralé miminko domů? - obrázek
Je to vytoužený okamžik všech rodičů. Konečně se zbavit přísného dohledu všech sestřiček a lékařů a odnést si miminko do prostředí a pohodlí svého domova. Tato otázka většinou zazní již v prvních hodinách po porodu. Přibližně se vytoužený...