vývoj

Vývoj dočasného a stálého chrupu u dětí - obrázek
Znalost fyziologického vývoje chrupu dítěte je důležitá z několika důvodů. Jednak můžeme podle vztahu doby prořezávání jednotlivých typů zubů a kalendářního věku dítěte vyhodnotit tzv. zubní věk, který může být urychlený nebo opožděný. S ...
Nejčastější omyly, ke kterým dochází při péči o oči - obrázek
  Omyl Projevy Správné řešení Neprůchodnost slzných cest Neprůchodnost slzných cest je častým problémem novorozenců.  Velmi často se nechává tento stav mnohdy několik měsíců v naději, že dojde k spontánnímu uvolnění a zlepšení...
Fyziologický vývoj vidění od narození - obrázek
Vývoj zraku není při narození dítěte zcela ukončen  a pokračuje  i po narození. Zrakové funkce jsou pak výsledkem  rozvoje a součinnosti  samotného oka, zrakových drah a zrakových center v mozkové kůře. Zrakové  funkce...
Přehled vývoje embrya a plodu - obrázek
Embryo Koncem 1. lunárního měsíce je embryo 8 mm dlouhé s převažujícím hlavovým koncem, na němž jsou základy pro oči, uši a nos. Na končetinových výběžcích jsou zřetelné základy pro prsty. Koncem 2. lunárního měsíce je embryo 3 cm dlouhé, má již...
Vývoj plodu - obrázek
Rané fetální období, mezi 9. a 26. týdnem gravidity, je fází, v níž se dokončuje morfologický i funkční vývoj plodu a jeho orgánů až do stadia relativní životaschopnosti. Anatomicky a funkčně dozrávají jednotlivé orgány: játra, žlázy trávicího...
Vývoj embrya - obrázek
Zárodečný terčík je spojen s částí stěny plodového vejce naléhající na děložní stěnu buněčným pruhem, zárodečným stvolem. Zvětšující se  amniová dutina vyplní postupně celý vnitřek plodového vejce kolem zárodečného terčíku a embrya. Primární...
Vývoj oplodněného vajíčka po nidaci - obrázek
Vajíčko po nidaci Na povrchu blastocysty se kolem 11. až 13. dne po ovulaci začnou tvořit nitkovité výběžky – primární klky, kterých je v termínu očekávané menstruace na celém povrchu asi 400. Jsou tvořeny buňkami cytotrofoblastu a na povrchu je...
Vývoj oplodněného vajíčka - obrázek
V nitroděložním vývoji savců a člověka jsou shodně rozeznávána dvě období: období embryogeneze zahrnuje u vývoje lidského plodu prvních 8 týdnů po oplodnění vajíčka. První dva týdny lze označit jako fázi blastogeneze(oplodnění, rýhování, migrace a...
Vývoj plodových obalů a placenty - obrázek
Placenta a plodové obaly Při nidaci se celé plodové vejce zanořilo do zbujelé děložní sliznice, která se velmi rychle změnila ve vysokou (až 1 cm) deciduu, blánu padavou. Nad zvětšujícím se plodovým vejcem je decidua capsularis, mezi plodovým vejcem...